Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Основи на процедурното програмиране в PHP

  • Функции в PHP
  • Рекурсивни функции
  • Област на видимост на променливите
  • Глобални и супер глобални променливи в PHP
Основи на PHP (Prev Lesson)
(Next Lesson) Бърз курс по HTML и CSS
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript