Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Обработка на HTTP Заявки

  • Комуникация между клиент и уеб сървър ( Разглеждане на протокола HTTP )
  • HTTP Методи
  • Суперглобални променливи за работа с HTTP заявки
  • Обработка на данни от HTML форми
  • Работа със сесии
Бърз курс по HTML и CSS (Prev Lesson)
(Next Lesson) Основи на MySQL
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript