Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Обзор на екосистема LAMP/WAMP

  • Приложения от тип клиент/сървър
  • Роля на PHP в уеб приложенията
  • Запознаване и конфигурация на Apache Web Server
  • Запознаване и конфигурация на MySQL Database Server
  • Конфигурация на PHP
  • Базов синтаксис в PHP
(Next Lesson) Основи на PHP
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript