Разработване на мобилни приложения за iOS

Обектно ориентирано програмиране 2

  • Инстанции на клас
  • Управление на паметта – strong и weak указатели
  • Методи и селектори
  • init методи
  • @property – дефиниция и употреба
Обектно ориентирано програмиране 1 (Prev Lesson)
(Next Lesson) Протоколи, наследяване и делегати
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за iOS

Учебна Програма