Разработване на мобилни приложения за iOS

Обектно ориентирано програмиране 1

  • Какво е ООП
  • Основни принципи на ООП – Полиморфизъм, Капсулация, Наследяване
  • Потребителски дефинирани типове – структури (struct) и класове (@interface)
Функции и указатели (Prev Lesson)
(Next Lesson) Обектно ориентирано програмиране 2
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за iOS

Учебна Програма