C# и Microsoft .NET

Обектно-ориентирано програмиране, класове, обекти, полета, методи, свойства, конструктори

  • Пространства от имена и библиотеки от класове в .NET
  • Класове и инстанции на класове
  • Конструктори
  • Полета, методи и свойства на клас
  • Статични ресурси на клас
  • Етикети за достъп
Условни конструкции, цикли, масиви, въведение в алгоритмите (Prev Lesson)
(Next Lesson) Интерфейси, абстрактни класове, шаблонни класове (Generics)
Назад към Private: C# и Microsoft .NET