Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Обектно ориентирано програмиране в PHP

  • Пространства от имена
  • Класове и обекти
  • Жизнен цикъл на обектите (конструктори и деструктори)
  • Свойства и методи на обектите
  • Свойства и методи на класовете
  • Видимост на свойства и методи
Работа с релационни БД (Prev Lesson)
(Next Lesson) Основи на OOP
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript