C# и Microsoft .NET

Наследяване

  • Разлика между наследяване на клас и имплементиране на интерфейс
  • Protected полета и методи
  • Проектиране на йерархии от класове
  • Обръщение към скрити методи на базовия клас
Интерфейси, абстрактни класове, шаблонни класове (Generics) (Prev Lesson)
(Next Lesson) Полиморфизъм
Назад към Private: C# и Microsoft .NET