Linux Системна Администрация

Наблюдение и отстраняване на неизправности

  • Статистика за RAM памет
  • Статистика за процесора
  • Статистика за входящи/изходящи(I/O) заявки
  • Статистика на мрежата
  • Отстраняване на проблемни процеси
  • Инструменти за отстраняване на проблеми
  • Проблеми със стартирането на системата
Системни записки и администриране на сигурността (Prev Lesson)
(Next Lesson) Ядро
Назад към Private: Linux Системна Администрация