WebDev Complete

Модул 5: JavaScript

1. JavaScript 101
2. Управляващи конструкции и цикли
3. Функции и Обекти
4. Обектно-ориентирано програмиране и принципи
5. ООП продължение и регулярни изрази
6. Системи за контрол на версиите
7. DOM модел
8. Сървърна комуникация и валидация на данните
9. Design Patterns
10. Управление на JavaScript проект
11. Тест

Модул 4: PHP (Prev Lesson)
Назад към WebDev Complete