Софтуерно Тестване

Exploratory Testing Practice

Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:

  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
Heuristics and Oracles (Prev Lesson)
(Next Lesson) Documenting Exploratory Testing
Назад към Софтуерно Тестване