Разработване на мобилни приложения за Android OS

Компоненти и ресурси

  • Activities, Intents, Services, Content Providers, Broadcast Receivers.
  • Създаване и използване на ресурси (картини, анимации, …)
  • Разделяне приложение на компоненти.
  • Добавяне и използване на ресурси. Практическо приложение.
Android Application Framework (Prev Lesson)
(Next Lesson) Графичен интерфейс
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за Android OS