Linux Системна Администрация

Команден ред и управление на файлове

  • Шел, пътища и среда
  • История на командите
  • Wildcards
  • Манипулиране и работа с файлове
  • Търсене на файлове
  • Архиви
Управление на софтуера и помощни материали (Prev Lesson)
(Next Lesson) Stream pipes пренасочване и процеси
Назад към Private: Linux Системна Администрация