C# и Microsoft .NET

Интерфейси, абстрактни класове, шаблонни класове (Generics)

  • Разлика между интерфейс и абстрактен клас
  • Шаблонни класове
  • Шаблонизиране на интерфейси и абстрактни класове
Обектно-ориентирано програмиране, класове, обекти, полета, методи, свойства, конструктори (Prev Lesson)
(Next Lesson) Наследяване
Назад към Private: C# и Microsoft .NET