Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Инструменти за функционално тестване на уеб сервизи

  • Преглед на популярни инструменти за функционално тестване на уеб сервизи
  • Практически упражнения с Advanced REST Client и Fiddler
SOAP и REST сервизи и XML/JSON данни (Prev Lesson)
(Next Lesson) Въведение в SoapUI
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)