Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Инструменти за функционално тестване на уеб сервизи

  • Практическа дема с популярни сървиси и инструменти
  •  

    Видове автентикация (Basic, OAuth2, OpenID Connect)

  •  

    Дебъгинг проксита (proxies)

SOAP и REST сервизи и XML/JSON данни (Prev Lesson)
(Next Lesson) Тестване на SOAP сервизи с SoapUI
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)