Python UI Automation with Sikuli

Изграждане на QA процес

  • Създаване и конфигуриране на Jenkins server
  • Интеграция с Jenkins
  • Интеграция с GitHub
  • Работа с виртуални машини (VirtualBox)
Практическа работилница – работа с framework (Prev Lesson)
(Next Lesson) Практическа работилница – from Zero to Hero
Назад към Python UI Automation with Sikuli