Софтуерно Тестване

Software Testing Fundamentals / Основи на Софтуерното тестване

  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
Introduction / Въведение (Prev Lesson)
(Next Lesson) Test Cases & Test Scenarios / Тест сценарии
Назад към Софтуерно Тестване