Софтуерно Тестване

Testing Real Application / Тестване на реално приложение(игра)

  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
Agile Software Development (Scrum) / Гъвкави модели за софтуерна разработка (Prev Lesson)
(Next Lesson) Domain Testing / Тестване на входа и изхода на една програма
Назад към Софтуерно Тестване