Софтуерно Тестване

Software Bugs and Bug Tracking / Видове проблеми в софтуера и тяхното менажиране

  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
Test Cases & Test Scenarios / Тест сценарии (Prev Lesson)
(Next Lesson) Agile Software Development (Scrum) / Гъвкави модели за софтуерна разработка
Назад към Софтуерно Тестване