Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Добри практики при OOP

  • Автоматично зареждане на дефиниции в PHP
  • 5 основни принципа за добра OOP архитектура ( SOLID )
  • Какво са шаблони и антишаблони
  • Шаблoни за създаване
  • Структурни шаблони
  • Шаблони за поведение
  • Архитектурни шаблони
Управление на изключения (Prev Lesson)
(Next Lesson) Подобряване на качеството на приложенията
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript