Linux Системна Администрация

Дискови дялове и файлови системи

  • Дискови дялове
  • Файлови системи
  • Работа с дялове и файлови системи
  • Проверки на файлови системи
  • Проверки на състоянието на файлова система
  • Inodes
  • Свободно място
  • soft линкове
  • hard линкове
Regular Expressions (Prev Lesson)
(Next Lesson) Bash
Назад към Private: Linux Системна Администрация