Разработване на мобилни приложения за Android OS

Графичен интерфейс

 

  • Компоненти, йерархия, views, layouts.
  • Прихващане и обработка на събития.
  • Менюта. Диалози.
  • Графичен интерфейс. Практическо приложение

 

Компоненти и ресурси (Prev Lesson)
(Next Lesson) Activities
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за Android OS