Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на SOAP сервизи с SoapUI

  • Въведение в SoapUI
  • TestCases
  • Asserts
  • Transfer Properties
  •  

    Особености на SOAP сервизите

  • Примери и упражнения
Инструменти за функционално тестване на уеб сервизи (Prev Lesson)
(Next Lesson) Тестване на REST сервизи с SoapUI
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)