Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Въведение в MVC

  • Какво представлява MVC
  • Изглед ( View )
  • Контролер ( Controller )
  • Модел ( Model )
  • Рамки на комуникацията между слоевете
  • Ограничения на MVC и как да се справим с тях
Подобряване на качеството на приложенията (Prev Lesson)
(Next Lesson) Бърз курс по Javascript
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript