Софтуерно Тестване

Introduction / Въведение

 • Meet each other / Запознаване
 • Course organization / Организация на курса
 • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
 • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
 • Career paths / Възможни кариерни посоки
 • Software Testing / Софтуерно Тестване
 • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
 • Little history / История на професията
 • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
 • Terminology / Терминология
 • Questions / Въпроси
(Next Lesson) Software Testing Fundamentals / Основи на Софтуерното тестване
Назад към Софтуерно Тестване