Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения

Въведение в мобилното тестване

  • Защо мобилното тестване е важно
  • Кое е различно
  • Предизвикателствата
  • Платформи – Android, iOS
  • Видове мобилни приложения – Native, Hybrid, Web
  • Емулатори и Симулатори
(Next Lesson) Подготовка на средата
Назад към Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения