Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Бърз курс по Javascript

  • Променливи, масиви и обекти
  • Контрол на изпълнението ( цикли, условни конструкции )
  • Функции
  • Манипулация на символни низове
  • Запознаване с JQuery
  • Обработване на събития
  • Претърсване и манипулация на DOM
Въведение в MVC (Prev Lesson)
(Next Lesson) Сигурност
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript