Разработване на мобилни приложения за Android OS

Аудио и Видео

  • Аудио. Формати. Запис от микрофон.
  • Интегриране на Аудио. Практическо приложение.
  • Видео. Графичен Компонент. Записване от камера.
  • Интегриране на Видео. Практическо приложение.
Телефония, съобщения, Wi-Fi и Bluetooth (Prev Lesson)
(Next Lesson) Подписване и публикуване на приложение
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за Android OS