Разработване на мобилни приложения за Android OS

Архитектура. Инсталиране на инструменти за разработка

  • Въведение.
  • Архитектура – софтуерен стек, основни компоненти.
  • Инсталиране и конфигуриране на Android SDK.
  • Създаване на първо приложение. Hello, World!
(Next Lesson) Android проект
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за Android OS