Лектори

Милан Велев
Лектор
Милен Страхински
Лектор & Co-Founder