Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Лектори

Лектори

Ние от Прагматик разбираме, колко критични са качествата на преподавателите за успеха на нашите курсисти.
Това ни кара да избираме не просто технически силни лектори, но и хора с добри презентационни умения и човешки качества.
По-долу можете да видите профилите на всички наши преподаватели като се надяваме това да Ви даде увереност при избора на Прагматик пред други центрове за обучение.

 


Александър Карамфилов

Aleksandar Karamfilov

Aleksandar Karamfilov

• Бакалавърска степен – Специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
• 7 години професионален опит в софтуерното тестване и QA
• Senior Test Automation Engineer – SevOne Inc.
• Full Advanced Level Certification in ISTQB
• Professional Tester Boot Camp Certification – Construx Software USA (Steve McConnell’s company)
• Опит в тестване на изключително големи проекти
• Опит в обучение на български софтуерни компании за имплементирането на инструменти за автоматизиране на тестването(test complete trainings)

Води: Курс по Софтуерно Тестване

Web: http://karamfilov.com

 

 


Милен Страхински

Milen Strahinski

Milen Strahinski

• Бакалавърска степен – Специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
• Повече от 13 години професионален опит в софтуерния сектор включващи – Софтуерно тестване, Техническа поддръжка, Системна администрация и Уеб програмиране
• Към момента CEO & Automation QA IT Trainer в Pragmatic LLC
• Опит в тестването, създаването и администрирането на различна гама от големи интернационални проекти включващи:
- платформа за администриране на мрежа от мултинационални онлайн казина
- един от световно известните уеб хостинг доставчици
- създаване и тестване и поддържане на сайтове за марки грандове в United Kingdom като – House Of Fraser, ASDA, Clarins
- тестване и създаване на система за обработка на онлайн поръчки, като част от огромна платформа за разработване на e-Commerce уеб сайтове
• Повече от 4 години опит в обучение на български софтуерни компании за имплементирането на инструменти за автоматизиране на тестването и обучение на хора в дебрите на техническата поддръжка под Linux и начин на комуникация с клиенти

Води: Курс по Автоматизирано Тестване (Automation QA курс)

 


Никола Вълчанов

Valchanov

Nikola Valchanov

• Доктор по Информатика – Докторска програма “Информатика” към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
• Към момента главен асистент в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
• 8 години професионален опит в софтуерната разработка
• Team Lead към Apt Systems Ltd. (ASP.NET MVC4, jQuery, ADO.NET)
• Project Manager към eRegistry Ltd. (ASP.NET MVC2, jQuery, nHibernate)
• Senior Developer към Apt Systems Ltd. (ASP.NET Webforms, Winforms, ADO.NET, Windows Mobile 6.5)
• Developer KODAR Ltd
• Опит в разработването на мащабни системи с възможност за хоризонтален и вертикален scaling
• Опит в подготвянето и провеждането на курсове по програмиране към Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” (Основи на C#, C# и ADO.NET, Въведение в ASP.NET MVC 4, XML и инструменти за работа с XML в .NET, Разпределени приложения)
• Участник в национални студентски отборни състезания по Програмиране
• Участник в регионално ACM състезание по програмиране за страните от източна Европа гр. Букурещ (14-17.10.2004)

Води:
Курс по програмиране с C# и Microsoft .NET

 


Найден Гочев

Nayden Gochev

Nayden Gochev

• Магистър “Софтуерни технологии” в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарскй”
• Повече от 10 години в сферата на IT и разработката на софтуер.
• Работил в множество компании за outsourcing и такива, които разработват собствен продукт, като част от тях са – ISY Intellect, ProxiAD, Insight Technologies, Unic AG, Phamola, Telerik.
• Опит с JavaSE, JavaEE, Spring, Hibernate, Struts, JSF, EJB, JPA, Hibernate, GWT, Maven, Ant и т.н.
• Участвал в множесто лекции и обучения:
- Open Fest Plovdiv back in 2006, лекция: “What you can do with Java Swing/JOGL/Java2D”
- Работил като хоноруван преподавател във Пловдивски Университет от 2006 до 2008 и водил курсове “Introduction to Java programming” и “Java web services and EJBs”
- Преподавател в различни академични структури по Java, Introduction to Java, Java EE
- Участвал в множество лекции на Bulgarian Java User Group (java-bg.org) като например “What’s new In Java 7. Java FX 2.0, Java EE 6″ през 2011.
- Участвал в множесто фирмени обучения “in-house” за различни софтуерни компании
• Личен блог – www.gochev.org
• Към момента работи, като независим разработчик на софтуер и фрийлансър.

Води: Курс по Програмиране с Java (Основно ниво)
Води: Курс по Програмиране с Java (Advanced ниво)
 

 


Ивелин Иванов

Ivelin Ivanov

Ivelin Ivanov

• Магистър по “Софтуерни технологии” в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
• Повече от 9 години професионален опит в разработката на софтуер – с участие във всички сфери в областта – от планирането, архитектурното решение и реализирането до процеса по внедряване на софтуерните системи
• Главен програмист в Petrotechnical Data Systems
• Главен програмист и ръководител на екипи в Kodar OOD
• Участвал в наемането и обучението на младши програмисти Kodar OOD
• Участва в ръководенето на младши програмисти в Petrotechnical Data Systems
• Опит в разработката на Desktop, Web, Mobile и Service приложения
• Технически умения в Microsoft .NET, WCF, WPF, Windows Forms, ASP.NET, Delphi, SQL Server, Firebird и т.н.
• Съосновател на PostVision и съавтор на SilverMotion (www.silvermotion.net)

Води:
Курс по програмиране с C# и Microsoft .NET

 

 


Светлозар Димитров

Dimitrov

Svetlozar Dimitrov

• Бакалавърска степен по „Компютърни науки“ към университета в Дортмунд
• 15+ години професионален опит в софтуерната разработка
• Многогодишен опит с различни технологии и езици за програмиране
• Работил в компании като: Atrient, ICDSoft, XS Software
• В момента системен архитект в SevOne Inc.

Води: Изграждане на модерни уеб приложения с
PHP, MySQL и JavaScript

 

 


Пламен Терзиев

Plamen Terziev

Plamen Terziev

• Магистърска степен по „Компютърна графика“ към Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
• Бакалавърска степен по „Компютърни науки“ към Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
• 8+ години професионален опит в софтуерната разработка
• Опит с програмиране на C/C++, Objective-C, Java, OpenGL
• Познания за алгоритми и структури от данни
• Участвал в разработването на 3D MMORPG игра на С++ и OpenGL (Earthrise) и различни 3D десктоп приложения
• Опит със създаването на мобилни приложения за iOS и добавянето им в App Store
• Текуща позиция като iOS програмист в Droxic

Води: Разработване на мобилни приложения за iOS
Води: Курс по Програмиране с Java
 

 


Петър Манолов

Peter Manolov

Petar Manolov

• Магистърска степен – Специалност „Инжeнерна Информатика“ към Френският Факултет по Електроинжинерство на Техническият университет София
• Повече от 6 години опит в света на информационните технологии включващ създаването на среди за разработка, CRM системи, както и Е-Commerce системи
• Текуща позиция като Senior E-Commerce Engineer в Javelin Group
• Опит в създавaнето на различни приложения използвайки най–новите технологии от света на JAVA и .NET:
- Развойна среда за COBOL използвайки Eclipse RCP
- CRM система за водеща немска автомобилна компания
- CRM система за водеща френска банка
- Различни е-commerce системи използвайки както JAVA така и C#
• Практически опит със всички съпътстващи технологии които се срещат в разработката на Enterprise приложения, като SQL, UML, JavaScript, CSS, SchellScripting, MSBuild и други

Води: Курс по Програмиране с Java (Основно ниво)
Води: Курс по Програмиране с Java (Advanced ниво)

 

 


Диян Гочев

Diyan Gochev

Diyan Gochev

• 10 години професионален опит в разработването на софтуер
• 3 години – Software Developer и Project Manager в Telepol NET
• 7 години – Software Developer, по-късно Expert Developer в SAP AG.
• Опит в разработването на Database, Web, Desktop, Mobile, Distributed Network и Cloud приложения.
• Опит с технологии като C/C++, COM/ActiveX, Java/JEE/OSGI, Web/JavaScript frameworks, Android, SAP Netweaver и SAP Cloud Platforms.

Води: Курс по Разработване на мобилни приложения за Android OS

 

 

 


Стилиян Иванов

Stiliyan Ivanov

Stiliyan Ivanov

• Бакалавърска степен по Информатика – към департамент Информатика на Нов български университет – София.
• 5 години професионален опит в софтуерната разработка.
• Към момента Senior Web Developer в Post Planner Inc.
- Facebook и Twitter интеграция.
- Front end и Back end разработка.
• Опит със застрахователен софтуер и междуплатформена интеграция – CSC Bulgaria.
• Опит с уеб реклама и banner rotation системи – UserMedia Ltd.
• Интереси в разработката на крос платформени приложения за мобилни устройства посредством PhoneGap и AppGyver Steroids
• Сертифициран в Agile методологии за разработка – Scrum Alliance Certified ScrumMaster
• Допълнителни интереси в мрежовите технологии.
- Cisco CCNA сертифициран
- Cisco CCNA Security сертифициран

Води: Курс по Frontend JavaScript


Валентин Христев

Valentin Hristev

Valentin Hristev

• Над 10 г. опит в системна администрация
• Към момента Senior Cloud Service Engineer работещ за VMware Bulgaria
• Професионален опит в сферите на Linux , HP Unix , Mac OS X server, VMware ESX & ESXi , Cisco networking
• Част от HP Global Delivery Center Bulgaria Unix deep technical support екипа който е създал отдела за виртуализация (VMware team) през 2012
• Дизайн и изграждане на цялостни бизнес решения според изискванията на клиента.
• Работа по изграждането на проекти с цел: намаляване на разходите на фирмата , увеличаване на производителността на персонала , увеличаване на сигурността на данните ,подобряване на качеството и други
• Изработка на Enterprise фирмени процеси с цел подобряване на работният процес
• Координиране на изпълнението на сложни оперативни задачи между различни отдели
• Управление на капацитета за поддръжка и отстраняване на архитектурното проектиране и внедряване на Cloud services към следващо поколение
• VCP & VCP-Cloud сертифициран

Води: Курс по Linux Системна Администрация


Христо Топузов

Hristo Topuzov

Hristo Topuzov

• Бакалавърска степен – Специалност „Приложна математика“ към Факултета по Математика и Информатика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
• 5+ години опит като DBA и DB Dev
• Участвал в изграждането на DataWarehouse ситеми и поддръжката на OLTP бази.
• Работил в компании като: Adastra, OrderDynamics, Blizoo.
• SQL Server trainer at BlizooAcademy.
• Сертификации: “SQL Server Performance Tuning and Optimization”, “Mastering SQL Server for Database Developers”

Води: Курс по Релационни Бази от Данни


Димитър Топузов

Dimitar Topuzov

Dimitar Topuzov

• Бакалавърска степен – Специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
• 10 години професионален опит в софтуерното тестване и QA
• Към момента Principle QA Engineer в Telerik
• Foundation Level Certification in ISTQB
• Работил в 6 различни ИТ компании с персонал от 15 до 5000 човека
• Опит в тестването и автоматизирането на мобилни приложения (Android и iOS), UI компоненти за WPF и Silverlight, уеб сайтове, уеб сервизи, инструменти за автоматизирано тестване (Silk продуктите на Borland), BI и Data Warehouse решения, търсачки, решения за мобилни оператори и други.

Води: Курс по Тестване на Уеб Услуги(Web Services Testing)
Води: Курс по Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения


Атанас Петков

Atanas Petkov

Atanas Petkov

• Бакалавърска степен – Специалност “Информатика” към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
• Магистърска степен – Специалност “Икономика на търговията” към УНСС
• Над 9 години професионален опит в софтуерната разработка
• 8 години опит в разработката на web приложения с различни технологии и езици, като PHP, MySQL, JavaScript, Flash/Flex, AS2/3, WebGL
• Опит в разработката и поддръжката на системи за оптимизация на работните процеси
• Текуща позиция – Senior Developer и Team Lead в SevOne Inc

Води: Изграждане на модерни уеб приложения с
PHP, MySQL и JavaScript
– гр. Пловдив


Милен Пенчев

Milen Penchev

Milen Penchev

• Магистърска степен – Специалност “Компютърни системи и технологии” в Технически университет – София
• Certified Java SE 5 Programmer
• Повече от 8 години опит в света на информационните технологии, особено в сферата на уеб приложенията
• Понастоящем, работи като Team Lead в Develop Soft
• Повече от 4 години работа по проекти за IBM и VMWare
• Почти 3 години работа по разнообразни ecommerce системи използвайки Java-базирани платформи
• Повече от година работа по проект за кол център
• Опит с разнообразни технологии като Java SE/EE, Ruby, HTML, JavaScript, Flex, JSF, Intershop и други

Води: Курс по Програмиране с Java (Основно ниво)
Води: Курс по Програмиране с Java (Advanced ниво)


Виктор Славчев

Viktor Slavchev

Viktor Slavchev

Работи като Senior QA в SiteGround
Над 4 години професионален опит в областта на тестването.
В миналото си се е занимавал с Mobile testing, Non-functional testing, integration testing
Член на Association of software testing.
Интереси в областта на Context driven testing, Automation in testing, различни езици за програмиране, web security, open source технологии, Linux.
Личен блог: mrslavchev.com
Twitter: @Mr_Slavchev

Води: Курс по Софтуерно Тестване

 


Veselin Petrov

Veselin Petrov

• Бакалавърска степен – специалност “Компютърни системи и технологии”.
• Занимава се със софтуерно тестване от 2006г. насам.
• В момента Lead Automation QA в Прагматик.
• Богат опит в тестването на различен тип продукти и услуги.
• Сертифициран по ISTQB.
• Познания по програмиране със C, Java.
• Различен по ниво опит със инструменти за тестване, технологии и т.н. – Selenium WebDriver, Git, Cucumber, JIRA, RESTassured, JSON(path), бази данни, etc.

Води: Модул “Selenium (WebDriver)” в курс QA Complete


Stefan Vadev

Стефан Вадев

• Над 5 години опит в разработката на различни Java и Android приложения
• Опит в разработката и поддръжката на интегрирана среда за разработка на софтуер и системи за Forex търговия
• Опит с Continuous Integration, Unit и Automation testing, Agile методологии и най-добрите практики за разработка на софтуер
• Стартирал стартъпа FutureSoft Ltd.
• Водил множество семинари и обучения по програмиране в различни училища и на различни конференции
• Бивш възпитаник на Pragmatic
• Бакалавърска степен – Специалност “Международни икономически отношения” в УНСС
• Магистърска степен – Специалност “Управление на ИТ проекти” в НБУ
• Текуща позиция – Java Developer в Avus Capital Ltd.

Води: Модул “Java” в курс QA Complete
Води: Програмиране с Java (Основно Ниво)
Води: Програмиране с Java (Advanced Ниво)

Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни