Курсове по програмиране стартират през Май в Пловдив

Курсове по програмиране стартират през Май в Пловдив

Радваме се да ви съобщим, че през месец Май стартират курсовете “C# и Microsoft .NET” и “ASP.NET MVC 4 и бази от данни” в гр. Пловдив.

Курсът “C# и Microsoft .NET” има за цел да запознае аудиторията с Microsoft Visual Studio 2012 и да даде основни познания по езика C#. В рамките на курса се представят добри практики за планиране и реализация на софтуерни системи.

Разглежданите теми покриват основите на езика C#, като се засягат и елементи на визуалното програмиране за Desktop.

Пълна анотация на курса можете да намерите на Програма, а графика на провеждане на занятията можете да намерите на График .

Курсът “ASP.NET MVC 4 и бази от данни” цели да въведе аудиторията в уеб програмирането с ASP.NET MVC 4. Той обобщава основните технологии за разработка на съвременни динамични уеб системи като по време на обучението се акцентира на добри практики за планиране и реализация на уеб базирани софтуерни приложения.

Разглежданите теми покриват основите на технологията ASP.NET MVC 4, ORM като се отделя внимание на Entity Framework, client-side програмиране и Ajax с помощта на jQuery, базова администрация на актуалните към момента версии на Microsoft SQL Server и IIS.

Пълна анотация на курса можете да намерите на Програма, а графика на провеждане на занятията можете да намерите на График .

За да се запишете за курс, моля използвайте следния линк Записване за курс.

Детайли за гр. Пловдив:

Курсовете по “C# и Microsoft .NET” и “ASP.NET MVC 4 и бази от данни” ще стартират на 18 Май 2013 г. в град Пловдив. Всички желаещи да се запишат трябва да се регистрират през формата за записване до 17 Май 2013 г.

Лекциите ще се провеждат в Събота и Неделя. Информация относно адреса на залата в Пловдив можете да намерите тук.