Курсът по “C# и Microsoft .NET” стартира на 21 Март 2016г. в град Пловдив

Курсът по “C# и Microsoft .NET” стартира на 21 Март 2016г. в град Пловдив

Радваме се да ви съобщим, че в края на  месец Март стартира курса по  “C# и Microsoft .NET”.

Курсът “C# и Microsoft .NET” има за цел да запознае аудиторията с Microsoft Visual Studio и да даде основни познания по езика C#. В рамките на курса се представят добри практики за планиране и реализация на софтуерни системи.

Разглежданите теми покриват основите на езика C#, като се засягат и елементи на визуалното програмиране за Desktop.

Пълна анотация на курса можете да намерите на Програма, а графика на провеждане на занятията можете да намерите на График .

Можете да се запишете веднага тук.