Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Обект на курса

Ц елта на курса е да даде основни практически и теоретични познания за функционално тестване и тестване производителността на уеб сервизи (web services).
Разглежданите теми дават представа за уеб сервизите и тяхното място в съвремените софтуерни системи, разглеждат различни подходи за функционално тестване – ръчно, автоматизирано с помоща на SoapUI , както и тестване на производителността с Jmeter. В края на курса се разглежда и автоматизация на уеб сервизи с Java код

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с основни познания в областта на тестването. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (Tестери и QA), но желаят да се усъвършенстват в сферата на тестване на уеб сервизи. Начални познания по Java и автоматизирано тестване ще са полезни при последните две теми на курса, но не са задължително условие.

Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски.
Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 13 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 7 седмици.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията, всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Какво е уеб сервиз
  Мястото на уеб сервизите в съвремените софтуерни системи
  Теоретичен преглед на SOAP сервизите
  Теоретичен преглед на REST сервизите Видове уеб сервизи
  Видове уеб сервизи
 2. XML формат на данни
  JSON формат на данни
  Преглед на популярни инструменти за функционално тестване на уеб сервизи
 3. Тестване на gRPC сервизи

  Преглед на протоколите HTTP 1, HTTP2, HTTP 3
  Теоретичен преглед на gRPC архитектура
  Изграждане на gRPC client и тестване на реален сървис
  Обсъжване на въпроси
 4. Тестване с Java

  Предимства и недостатъци на автоматизацията на сервизи с код
  Инсталация и въведение в IntelliJ
  Въведение в Java Билд системи (Maven, Gradle)
  Тестинг фреймуоркс (Junit, TestNG)
 5. Практическа лекция

  Изграждане на хибриден фреймуорк (UI/API)
  Интеграция с WebDriver тестове
 6. Практическа лекция

  Тестване на GraphQL сървиси с Postman и RestAssured
  Разглеждане на казуси от практиката 

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Силвия Василева
Гост
Силвия Василева

Изключително интересен и богат от към съдържание курс. Покрива основни правила и дава насоки и препоръки за по-задълбочена работа с изучаваните tools и frameworks. И всичко това благодарение на човешките умения и многото знания, на лектора Димитър Топузов. Митко, умее да предаде своя интерес и знания; самият той е заинтресуван от сложни казуси и проблеми и желанието му да разреши подобни казуси неминуемо се предава и на неговите студенти.
Искрено съм му благодарна, че доразви интереса ми в тази област на софтуерното тестване.