Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Обект на курса

Ц елта на курса е да даде основни практически и теоретични познания за функционално тестване и тестване производителността на уеб сервизи (web services).
Разглежданите теми дават представа за уеб сервизите и тяхното място в съвремените софтуерни системи, разглеждат различни подходи за функционално тестване – ръчно, автоматизирано с помоща на SoapUI , както и тестване на производителността с Jmeter. В края на курса се разглежда и автоматизация на уеб сервизи с Java код

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с основни познания в областта на тестването. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (Tестери и QA), но желаят да се усъвършенстват в сферата на тестване на уеб сервизи. Начални познания по Java и автоматизирано тестване ще са полезни при последните две теми на курса, но не са задължително условие.

Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски.
Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 13 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 7 седмици.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията, всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  1. Теоретичен преглед на SOAP сервизите
    Теоретичен преглед на REST сервизите
    XML формат на данни
    JSON формат на данни

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Силвия Василева
Гост
Силвия Василева

Изключително интересен и богат от към съдържание курс. Покрива основни правила и дава насоки и препоръки за по-задълбочена работа с изучаваните tools и frameworks. И всичко това благодарение на човешките умения и многото знания, на лектора Димитър Топузов. Митко, умее да предаде своя интерес и знания; самият той е заинтресуван от сложни казуси и проблеми и желанието му да разреши подобни казуси неминуемо се предава и на неговите студенти.
Искрено съм му благодарна, че доразви интереса ми в тази област на софтуерното тестване.