Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Обект на курса

Ц елта на курса е да даде основни практически и теоретични познания за функционално тестване и тестване производителността на уеб сервизи (web services).
Разглежданите теми дават представа за уеб сервизите и тяхното място в съвремените софтуерни системи, разглеждат различни подходи за функционално тестване – ръчно, автоматизирано с помоща на SoapUI , както и тестване на производителността с Jmeter. В края на курса се разглежда и автоматизация на уеб сервизи с Java код

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с основни познания в областта на тестването. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (Tестери и QA), но желаят да се усъвършенстват в сферата на тестване на уеб сервизи. Начални познания по Java и автоматизирано тестване ще са полезни при последните две теми на курса, но не са задължително условие.

Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски.
Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 13 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 7 седмици.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията, всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 900 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 500 лева и втора вноска 400 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Какво е уеб сервиз
  Мястото на уеб сервизите в съвремените софтуерни системи
  Теоретичен преглед на SOAP сервизите
  Теоретичен преглед на REST сервизите Видове уеб сервизи
  Видове уеб сервизи
 2. XML формат на данни
  JSON формат на данни
  Преглед на популярни инструменти за функционално тестване на уеб сервизи
 3. Преглед на протоколите HTTP 1, HTTP2, HTTP 3
  Теоретичен преглед на GraphQL архитектура
  Tестване на реален сървис
  Обсъждане на въпроси
 4. Тестване с Java

  Предимства и недостатъци на автоматизацията на сървиси с код
  Инсталация и въведение в IntelliJ
  Въведение в Java build системи (Maven, Gradle)
  Тестинг фреймуоркс (Junit, TestNG)
  Java programming basics (refresh)
 5. Практическа лекция

  Тестване на gRPC сървиси.
  Изграждане на gRPC Server  & gRPC client
  Разглеждане на казуси от практиката 

Попълнете формата за препоръки и впечатления

7 Препоръки и впечатления за "Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)"

avatar
най-нови най-стари
Октай
Гост
Рейтинг :
     

Това е вторият ми курс в Прагматик, от който останах много доволен за пореден път. Засягат се най-актуалните теми от света на WST, с хубави примери и упражнения. Лекторите Димитър Топузов и Александър Карамфилов с техния дългогодишен опит в сферата са способни да отговарят на всякакви въпроси по темите. За което им благодаря !

Лора Дикова
Гост
Лора Дикова

Очаквах изданието на курса дълго време и определено си струваше чакането 😊
Лекциите бяха добре структурирани и “голямата картинка” на Web Services Testing се разкриваше с естествен ход. Разбира се, това в голяма степен се дължи и на лекторите – Димитър Топузов и Александър Карамфилов, които поднасяха материала по интересен и достъпен начин.
Препоръчвам курса не само за хора, който искат да се развиват в посока web services testing, но и за всички QA специалисти.
Поздрави и до нови срещи 😊

Мирослав Костов
Гост
Мирослав Костов
Рейтинг :
     
Това е вторият ми курс в Прагматик и определено ще има и трети 🙂 (вече съм набелязал няколко) Завърших курса и съм изключително доволен. За пореден път се убедих, че това е най-доброто място, на което може да попадне човек, ако иска да почерпи опит и знание от професионалисти. Материала е представен по-лесно смилаем начин. Вместо суха теория имаше многобройни примери и демонстрации, които дават много добра представа що е то това нещо “Web Services Testing”. А страхотните лекторите – Димитър Топузов и Александър Карамфилов, отговаряха на всеки възникнал въпрос. За човек от Python света дори и последните лекции с… Read more »
Теодора Пашина
Гост
Теодора Пашина
Рейтинг :
     

Това е третият ми курс в Прагматик и за пореден път се убедих, че това е най-доброто място, на което може да попадне човек. Материала е представен по-лесно смилаем начин. Сухата теория е заместена с многобройни примери и демонстрации, които дават представа за същината на разглежданите технологии, a лекторите с готовност отговарят на всеки възникнал въпрос.
Благодаря ви!

Пламен Танев
Гост
Пламен Танев
Рейтинг :
     

Много интересен и задълбочен курс, материала беше много добре структуриран и обяснен от лекторите Димитър Топузов и Александър Карамфилов.

Добромира Кожухарова
Гост
Добромира Кожухарова
Рейтинг :
     
Здравейте, като цяло курсът беше интересен и с доста информация. Първата част беше супер, но за последните лекции – тестване с Java/IntelliJ нещата бяха представени за хора, които имат опит с Java (или друг език) и писане на автоматизирани тестове, което за мен беше доста трудно и неясно. Като цяло групата беше с доста опит, но имаше няколко човека, които нямат такъв. В програмата на курса преди беше включена лекция за “основите” на Java като методи, цикли и т.н. (сега съдържанието на тази лекция е променено). Може би е добре в описанието на курса да се обърне внимание, че се… Read more »
Силвия Василева
Гост
Силвия Василева

Изключително интересен и богат от към съдържание курс. Покрива основни правила и дава насоки и препоръки за по-задълбочена работа с изучаваните tools и frameworks. И всичко това благодарение на човешките умения и многото знания, на лектора Димитър Топузов. Митко, умее да предаде своя интерес и знания; самият той е заинтресуван от сложни казуси и проблеми и желанието му да разреши подобни казуси неминуемо се предава и на неговите студенти.
Искрено съм му благодарна, че доразви интереса ми в тази област на софтуерното тестване.