Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Обект на курса

цена на курса

Целта на курса е да даде основни практически и теоретични познания за функционално тестване и тестване производителността на уеб сервизи (web services).
Разглежданите теми дават представа за уеб сервизите и тяхното място в съвремените софтуерни системи, разглеждат различни подходи за функционално тестване – ръчно, автоматизирано с помоща на SoapUI , както и тестване на производителността с Jmeter. В края на курса се разглежда и автоматизация на уеб сервизи с Java код

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с основни познания в областта на тестването. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (Tестери и QA), но желаят да се усъвършенстват в сферата на тестване на уеб сервизи. Начални познания по Java и автоматизирано тестване ще са полезни при последните две теми на курса, но не са задължително условие.

Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски.
Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 13 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 7 седмици.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията, всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Въведение в уеб сервизите (Web Service Intro)

 • Какво е уеб сервиз
 • Мястото на уеб сервизите в съвремените софтуерни системи
 • Видове уеб сервизи

2. SOAP и REST сервизи и XML/JSON данни

 • Теоретичен преглед на SOAP сервизите
 • Теоретичен преглед на REST сервизите
 • XML формат на данни
 • JSON формат на данни

3. Инструменти за функционално тестване на уеб сервизи

 • Преглед на популярни инструменти за функционално тестване на уеб сервизи
 • Практически упражнения с Advanced REST Client и Fiddler

4. Въведение в SoapUI

 • Въведение в SoapUI
 • TestCases
 • Asserts
 • Transfer Properties

5. Тестване на SOAP сервизи с SoapUI

 • Особености на SOAP сервизитеи
 • Примери и упражнения

6. Тестване на REST сервизи с SoapUI

 • Особености на REST сервизите
 • Примери и упражнения

7. SoapUI Advanced

 • Groovy scripting

8. Тестване на производителността(Performance Testing) – част 1

 • Преглед на популялни инструменти за тестване на производителност
 • Метрики
 • Въведение в JMeter

9. Тестване на производителността – част 2

 • Тестване на производителността с Jmeter
 • Мониторинг на сървъра

10. Тестване на уеб сервизи с Java код – част 1

 • Предимства и недостатъци на автоматизацията на сервизи с код
 • Инсталация и въведение в Eclipse
 • Въведение в Java
 • HTTP заявки с Java код

11. Тестване на уеб сервизи с Java код – част 2

 • Обработка на XML данни
 • Обработка на JSON данни
 • Интеграция с WebDriver тестове

12. Практическа лекция

13. Практическа лекция

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

Jul 12, 2017 by Силвия Василева

Изключително интересен и богат от към съдържание курс. Покрива основни правила и дава насоки и препоръки за по-задълбочена работа с изучаваните tools и frameworks. И всичко това благодарение на човешките умения и многото знания, на лектора Димитър Топузов. Митко, умее да предаде своя интерес и знания; самият той е заинтресуван от сложни казуси и проблеми и желанието му да разреши подобни казуси неминуемо се предава и на неговите студенти.
Искрено съм му благодарна, че доразви интереса ми в тази област на софтуерното тестване.


, 5.0 5.0 1 1 Изключително интересен и богат от към съдържание курс. Покрива основни правила и дава насоки и пре
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни