WebDev Complete

WebDev Complete

WebDev Complete

Обект на курса:

Ц елта на този курс е да създаде добре подготвен кадър, който може да стартира успешно работа в IT сферата и да бъде пълноценен служител още от деня на неговото назначаване.

Материалът дава пълна техническа подготовка на курсистите и увереност за кандидатстване за първа работа. Кандидатите усвоили добре материала  могат веднага да започнат работа по една от изброените позиции: Junior Web Developer,  Front-end engineer.
Покритите теми са ориентирани към пазарните нужди в момента и не засягат излишни или остарели технологии и практики.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на уеб програмирането. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (Програмисти или QA), но имат пропуски по един или повече от модулите в курса.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски. Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 56 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 26 седмици или 6 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 1650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 3 вноски по 550 лева в началото на първите четири модула.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. 1. OS and Linux
  2. First steps and navigation
  3. File and text manipulations
  4. Streams, pipes and processes
  5. Software configurations and VIM
  6. User group management
  7. Regular expressions
  8. LAMP stack 1
  9. LAMP stack 2
  10. Test
 2. 1. RDBMS Fundamentals
  2. SQL: Basic SELECT Queries
  3. SQL: Aggregations & Functions
  4. SQL: Joins & Nested Queries
  5. SQL: MySQL data types, Insert, Update & Delete
  6. Built in Functions/Views
  7. Database Architecture
  8. Triggers, Events, Indexes, Transactions
  9. Stored Procedures
  10. Privileges
  11. Test
 3. Модул 3: HTML/CSS

  1. Основи в Уеб
  2. Въведение в HTML
  3. По-важни елементи
  4. Модерен уеб с HTML5
  5. Въведениe в CSS
  6. CSS бокс модел
  7. Дизайн и структура
  8. Slice and Dice
  9. Test
 4. Модул 4: PHP

  1. Основи на PHP
  2. Основи на PHP продължение
  3. Основи на процедурното програмиране в PHP
  4. Обработка на HTTP Заявки
  5. Обектно ориентирано програмиране в PHP
  6. Основи на OOP
  7. Управление на изключения
  8. Добри практики при OOP
  9. Подобряване на качеството на приложенията
  10. Въведение в MVC
  11. Сигурност
  12. Тест
 5. Модул 5: JavaScript

  1. JavaScript 101
  2. Управляващи конструкции и цикли
  3. Функции и Обекти
  4. Обектно-ориентирано програмиране и принципи
  5. ООП продължение и регулярни изрази
  6. Системи за контрол на версиите
  7. DOM модел
  8. Сървърна комуникация и валидация на данните
  9. Design Patterns
  10. Управление на JavaScript проект
  11. Тест

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar