WebDev Complete

WebDev Complete

WebDev Complete

Обект на курса:

Ц елта на този курс е да създаде добре подготвен кадър, който може да стартира успешно работа в IT сферата и да бъде пълноценен служител още от деня на неговото назначаване.

Материалът дава пълна техническа подготовка на курсистите и увереност за кандидатстване за първа работа. Кандидатите усвоили добре материала  могат веднага да започнат работа по една от изброените позиции: Junior Web Developer,  Front-end engineer.
Покритите теми са ориентирани към пазарните нужди в момента и не засягат излишни или остарели технологии и практики.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на уеб програмирането. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (Програмисти или QA), но имат пропуски по един или повече от модулите в курса.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски. Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 50 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 25 седмици или почти 6 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 1650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 3 вноски по 550 лева в началото на първите четири модула.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. 1. RDBMS Fundamentals
  2. SQL: Basic SELECT Queries
  3. SQL: Aggregations & Functions
  4. SQL: Joins & Nested Queries
  5. SQL: MySQL data types, Insert, Update & Delete
  6. Built in Functions/Views
  7. Database Architecture
  8. Triggers, Events, Indexes, Transactions
  9. Stored Procedures
  10. Privileges
  11. Test
 2. Модул 3: HTML/CSS

  1. Web Foundations
  2. Introduction to HTML
  3. HTML Elements
  4. Modern Web with HTML5+
  5. Introduction to CSS
  6. CSS Box Model
  7. Structure of a Website
  8. Modern Slice and Dice
  9. Final Test
 3. Модул 4: JavaScript Basics (Front End)

  1. Version Control
  2. JavaScript 101
  3. Data Structures: Objects and Arrays
  4. Functions
  5. Object Oriented Design
  6. Regular Expressions
  7. The Document Object Model
  8. Server Communication
  9. Building Modern JavaScript Project
  10. Final Test
 4. 1. Installing and Exploring Node.js
  2. Node.js Module System
  3. Asynchronous Programming
  4. Working with Web Servers
  5. Introducing Express.js
  6. Debugging and Error Handling
  7. Introduction to MVC with Express.js
  8. Accessing API from Browser (HTTP Request/Response)
  9. Accessing the Database – Sequelize ORM
  10. Writing Quality Apps
  11. Security
  12. Final Test

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar