Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Сътрудничество и Работа в екип

Сътрудничество и Работа в екип

цена на курса

Целта на курса е даде познания по отношение на това как се формира един екип и как той да работи
възможно най-ефективно.
Основно застъпените теми са комуникация, повишаване на добрите резултати на екипа и изграждане на добри взаимоотношения.
Участниците ще имат възможност чрез упражнения и примери от практиката да научат през какви етапи преминава формирането на един екип, как да използват различите форми на комуникация, как по правилен начин да водят дискусии и да вземат ефективни решения, а също така и как да разрешават конфликти.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора от всички индустрии, на които им се налага да работят в екип, също така за специалисти в областта на човешките ресурси, администрацията, продажбите и услугите.

Особено полезен е за специалисти, на които тепърва предстои да се справят с формиране или ръководене на екип.

Продължителност на курса

Курсът е разделен на 4 модула, всеки е събран в лекция с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 2 седмици.

Занятията ще съдържат практически примери и упражнения.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 195 лева.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

I. Формиране на екип

 • Видове екипи
 • Екипна динамика
 • Роли и отговорности в екипа
 • Екипна сплотеност
 • Практическа задача

II. Комуникация

 • Видове комуникация
 • Защо комуникацията е критичен елемент за добрата работа на всеки екип?
 • Какво включва цялостната комуникация?
 • Конструктивен feedback (Даване & Получаване)
 • Упражнение и демонстрация

III. Ръководене на дискусии и вземане на ефективни решения

 • Планиране и провеждане на срещи
 • Разработване и изпълнение на план за подобрение –7 Step Method for Problem Solving

IV. Управление на конфликти

 • Кога конфликтът е нещо положително?
 • Начини за справяне с конфликт.
 • Примери от практиката и дискусия
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни