Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Този курс е помогнал на много голям процент курсисти да започнат работа, но по никакъв начин не претендира, че покрива всички необходими теми, които могат да бъдат засегнати в едно реално интервю.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с модерните практики за осигуряване на качеството и тестване.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски(B2+). Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

За кого не е предназначен

Този курс не е подходящ за хора, които нямат базови компютърни умения.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 850 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 500 лева и втора вноска 350 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Meet each other / Запознаване
  • Course organization / Организация на курса
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
  • Career paths / Възможни кариерни посоки
  • Software Testing / Софтуерно Тестване
  • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
  • Little history / История на професията
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Terminology / Терминология
  • Questions / Въпроси
  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
  • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
  • Agile manifesto / Аgile Манифест
  • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
  • Scrum framework  / Scrum модел
  • User Story format / Форматът User Story
  • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
  • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
  • Events in Scrum / Събития в Scrum
  • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
  • Technical debt / Техническа задлъжнялост
  • Questions / Въпроси
  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
  • Input/Output domain of variable / Входна/Изходна променлива
  • Different types of input variables / Различни видове входни променливи
  • Equivalence Partitioning (EP) application / Разглеждане на техниката Equivalence Partitioning
  • Testing of output variables / Тестване на изходните променливи
  • Boundary Value Analysis (BVA) application / Разглеждане на техниката Boundary Value Analysis
  • Combine EP and BVA / Комбиниране на входни техники с цел намаляване броя на тестовете
  • Using N-Wise to combine test exemplars / Комбинаторно тестване с техниката N-Wise
  • Pairwise testing with Microsoft PICT / Комбинатарно тестване с комбинации от 2-ри ред, Pairwise  и Microsoft PICT
  • Questions / Въпроси
  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing - context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването - контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
  • What is a heuristic? (Interactive demo + definition) / Какво е евристика (Интерактивна демонстрация и дефиниция)
  • What common heuristics are we using in everyday life? / Какви често срещани евристики ползваме в ежедневието си?
  • Testing heuristics, examples. / Тестови евристики. Примери.
  • What is testing oracle heuristic? Consistency oracle heuristic / Какво е евристиката тестинг оракул? Оракул за консистентност.
  • Practice: Testing application using heuristics and oracles to recognize bugs. / Практика: Тестване на приложение, използвайки евристики и тестови оракули за разпознаване на проблеми.
 1. Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:
  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
  • What information is valuable to document? What does your manager want to know? / Каква информация е ценна за документиране? Какво иска да знае Вашият мениджър?
  • What is coverage?  
  • What is test framing? 
  • Creating a PCO - Product Coverage Outline. 
  • Practice: Demonstration of taking notes while testing. / Практика: демонстрация на водене на записки по време на тестване.
 2. Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms - tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения - инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app - with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение - с фокус върху мобилните аспекти.
  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
  • Monolith vs Web Services / Сравнение между монолитна архитектура и архитектура базирана на сървиси
  • Client/Server  communication / Клиент/Сървър модел
  • Protocols / Видове протоколи за транспорт и комуникация
  • XML/JSON content types / Видове репрезентации. Запознаване с XML/JSON формата
  • Differences between SOAP and RESTful services / Разлики между SOAP и RESTful уеб услуги
  • Request and Response structure / Структура на Request/Response
  • Server codes and their meaning / Сървърни кодове и тяхното значение
  • Testing REST/SOAP services with POSTMAN and SOAP UI / Тестване на примерни уеб услуги(SOAP/RESTful)
  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси
   
  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) :)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

267 Препоръки и впечатления за "Софтуерно Тестване"

avatar
най-нови най-стари
Климент Христов
Гост
Климент Христов

Здравейте на всички начинаещи, напреднали и професионалисти в сферата!
Курса е полезен както за начинаещи така и за по напреднали. Много от нещата се изясняват и придобиват по кристална картинка за работата, който всеки един ще прави в тази професия. Лекторите са много отзивчиви, помагат и обясняват на всеки да разбере даден проблем, по негов начин, но накрая да разбере идеята на целия процес. Курса дава очакваното и всеки може да а надгражда след придобитите знания.

Тодор Ненов
Гост
Тодор Ненов

Много полезен курс
Наско е номер 1

Вергиния Петкова
Гост
Вергиния Петкова
Рейтинг :
     
Благодаря за възможността да бъда част от програмата на Прагматик! Надявавям се да се видим и в някои от следващите курсове на академията. За бъдещите курсисти, споделям част от своите впечатления: ✓Доволна съм, научих много и затвърдих вече придобитите знания. ✓Разбрах как да откривам и запълвам “белите петна” в знанията си, как да прилагам “помогни-си-сам” подхода при нужда и най-вече – как да си изградя още по-успешна стратегия за учене/работа и т.н. ✓Мотивирахте ме да развия вродения си инстинкт към търсене на качество и перфекционизъм, както и потвърдих желанието си да уча и да надграждам в тази посока. ✓Overall страхотен… Read more »
Цветелина Динева
Гост
Цветелина Динева
Рейтинг :
     

Благодаря!

Когато записах курса по Софтуерно тестване в Прагматик имах препоръки за школата. Съответно имах и очаквания.

Курса се различава коренно от преподаването в университет (от моя опит в университета: който разбрал – разбрал; който не е разбрал – ами да е…).

В Прагматик срещнах изключително емпатични лектори. Възхитена съм от Алекс, който постоянно “се поставя в нашите обувки” и продължава да се раздава за нас. Прекрасно е, че има хора, които искат да предадат знанията си.

Наско… Наско е уникат! В най-най-прекрасния смисъл на думата!

Благодаря ви!
Продължавайте все така 🙂

Диляна Станчева
Гост
Диляна Станчева
Рейтинг :
     
Курсът е страхотен. Много добре структуриран, има практика, а и всички са изключително отзивчиви. Така е направен, че дори да не четеш нищо странично, извън лекциите, научаваш страшно много неща. Аз се записах с идеята да видя, дали тестването ще ми бъде интересно, тъй като не бях сигурна. Всички преподават с такава страст и говорят с много любов за това, което вършат, така че, няма как да не се запалиш. Извадих късмет и веднага след курса ме викнаха на интервю за Junior QA. Нещата, които бях научила на курса, бяха достатъчни, за да ми предложат позицията. В общи линии, ако… Read more »
Georgi Kovachev
Гост
Рейтинг :
     

Здравейте , аз също завърших курса по Софтуерно тестване в Прагматик и съм много доволен . Записах курса без знания в тестването , но всичко беше изключително добре структурирано и предадено от лекторите . Тримата лектори преподават много разбираемо и часовете бяха много приятни . Благодаря много за вниманието . Това е правилното място за старт на вашата кариера . 🙂

Пресиан Йорданов
Гост
Пресиан Йорданов
Рейтинг :
     
Доста време ми отне да напиша това ревю, защото веднага след като завърших курса не знаех какво да кажа. Вярно курса беше на много високо ниво. От елементарни бъг репорти до API testing и Scrum методология всичко беше преподадено и обяснено отлично. Причината поради която се колебаех да оставя това ревю е че главната причина да започна курса беше да си намеря работа, а това не стана веднага. Но сега осъзнавам че просто е трябвало да имам малко търпение. Сега мога с чиста съвест да кажа, че курса си заслужава и знанията които ще придобиете чрез него са напълно достатъчни… Read more »
Ивета Панайотова
Гост
Ивета Панайотова
Рейтинг :
     

Прекрасен курс, изключително добре структуриран така, че да ни бъдат предадени познания по отношение на основни понятия, техники и инструменти използвани в софтуерното тестване.
Благодаря на лекторите за вниманието и милото отношение!

Ралица Диева
Гост
Ралица Диева
Рейтинг :
     

Алекс, Иван, Виктор, благодаря Ви! За мен курса беше доста полезен. Започнах с идеята да разбера дали софтуерното тестване би било интересно за мен и определено успяхте да запалите интереса ми! Има още много да уча, но това беше супер старт.
На хората, които четат отзивите и се чудят дали Прагматик е мястото, бих казала да не се чудят повече! Лекотрите са страхотни, отзивчиви, търпеливи, обясняват на разбираем език (което е страхотно, за хора, които до момента не с се сблъсквали със сферата).

Любомир Шутилов
Гост
Любомир Шутилов
Рейтинг :
     

Страхотна академия със страхотни професионалисти. Преподаването е на европейско ниво, като този курс е е всичко, от което се нуждаете за старт на вашата кариера. Отзивчиви лектори и страхотна програма.

Teachers