Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov. Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа.

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с правилния и съвременен начин за работа от гледна точка на софтуерното тестване.
Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски. Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Професионално разделение: Тестер (Software Tester), Специалист по качеството (QA), Одитор (Auditor)
  Професия тестер
  Терминология (Terminology)
  Трите състояние на бъга ( 3 Conditions of а bug existence – Error, Defect, Failure)
  Спецификация (Specification)
  Очакван резултат и тест оракул. (Expected Result and Test Oracle)
  Въпроси и упражнения
 2. Защо тестваме (Why testing?)

  Въведение
  Разкриване на грешни схващания (Exposing Misconceptions)
  Как да ползваме статистики (Using Stats)
  Тестване и осигуряване на качеството (Testing and Quality Assurance)
  Упражнения и въпроси
 3. Въведение
  Структура на ръчен тест скрипт(Test Case)
  Резултати от изпълнение на тест скрипта (Expected Result and Test Execution)
  Полезни атрибути на тест скрипта (Useful Attributes)
  Поддръжка на тест скрипт (Test Case Maintainability)
  Очакван резултат и тест скрипт (Expected Result and Test Cases)
  Лоши практики при писане на тест скриптове (Bad Practices and Test Case Writing)
  Състояния на тест скрипта (Test Case State)
  Въпроси и упражнения
 4. Въведение
  Идея (idea)
  Дизайн на продукта (Design Phase)
  Писане на код (Coding Phase)
  Тестване и оправяне на дефектите (Testing and Bug fixing)
  Предаване на софтуера на клиента (Release)
  Методологии (Methodologies – Waterfall, Agile, V, Spiral, Improved V)
  Въпроси и упражнения
 5. Въведение
  Тест планиране и контрол (Test Planning and Control)
  Създаване на тест сценарии и разпаднето им до тест скриптове (Test Analysis and Design)
  Подготовка на тест данни,среда и изпъленение на тестовете (Test Execution and Implementation)
  Оценка на критериите за изход и рапортуване (Exit Criteria Evaluation and Reporting)
  Заключителен етап на тестването и учене от грешки (Test Closure Activities)
  Въпроси и упражнения
 6. По познаване структура на продукта (White-box Testing Techniques, Black-box, Grey-box)
  По обекта на тестване (Specification based, Requirement Based, User Story Based)
  По време на изпълнение (Smoke, Regression, Release, User Acceptance, Beta)
  По позитивизъм на тест сценариите/ тест скритовете (Exploratory)
  По степен на изолация на тестваните компоненти (Unit, Integration, System)
  По нивото на автоматизация (Manual, Automated)
  По готовност (Ready, Design)
  Въпроси и упражнения
 7. Въведение
  Ментално поведение на тестера и неговата важност за успеха (Mental Attitude)
  Специални умения за намиране на дефекти (Skills)
  Тест техники при непознаване вътрешната структура на тестовия обект (Black-box)
  Equivalence Partitioning – Класове от стойности
  Classification Trees – Класификационни дървета
  Boundary Value Analysis – Анализ на граничните стойности
  Pairwise testing using MS PICT – Техники за комбиниране на входните данни
  Decision Tables – Таблици за вземане на решения
  State transition testing – Тестване на състоянията на системата
  Кога да имплементираме тест техники (Test Techniques)
  Въпроси и упражнения
 8. Как да изберем правилно набор/сетове от тест скритпове за тестване на стара/съществуваща функционалност (Test Suites Selection)
  Как да се справим с времевите ограничения и нарастващата функционалност
  Автоматизация на тестовете за старата функционалност (Automation testing)
  Кога да спрем с тестването (When to Stop Testing)
  Въпроси и упражнения
 9. Лист за проверка (Checklist)
  Тест с абстракция на данните (Data-Driven Test Case)
  Тест Матрица (Traceability Matrix)
  Креативност и тест скриптове (Creativity and Test Cases)
  Важни фактори, които влияят при писането на тест скритовете(Important Factors)
  Набор или сетове от тест скриптове(Test Suites or Test Scenarios)
  Въпроси и упражнения
 10. Работа в Agile среди

  Зaпознаване със спецификите на Agile методологията за разработка на софтуер
  Запознаване с формата user story
  Запознаване с ролите, артефактите и евентите на Scrum framework
  Работа с примерен sprint backlog и product backlog
  Team velocity и story points
 11. Защо е нужна автоматизация?
  Заблуди и причини за провал на проекти по автоматизация
  Работа с инструменти за автоматизация
  Инструменти за записване на стъпките на потребителя и техните недостатъци
 12. Колко познания по бази от данни са нужни на масовия тестер?
  Нормализация на бази от данни
  Езикът SQL
  Писане на заявки за извличане и обновяване на записи в база от данни
  Съхранени процедури и тригери
 13. Защо имам реален шанс да си намеря работа като тестер
  Подготовка на съзнанието (Mental Preparation)
  Сертификация
  Подготовка на CV
  Финален изпит

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Ивелина Койчева
Гост
Ивелина Койчева

Благодаря на лекторите от Прагматик за добре поднесената информация. Лекциите бяха напълно разбираеми и за хора като мен, които нямаха никакви познания и опит в сферата. Препоръчвам , благодаря ви!

Мария Прикумова
Гост
Мария Прикумова

Курсът е много полезен за хора без познания и опит. Материалът е добре структуриран и поднесен на разбираем и достъпен език. Алекс и Виктор са чудесни лектори, които винаги са насреща за помощ и съвет. Определено вече се чувствам доста по-уверена в тази нова за мен материя и се надявам да имам възможността да развия наученото до тук. Желая успех на академията!

Иван Кръстев
Гост
Иван Кръстев
Курса е много подходящ за хора, без опит и лесно се навлиза в материята! Александър е човек със страшно много опит и познания, които успява да предаде на курсистите по лесен и разбираем начин, като в същото време прави материята лесна и интересна. Не мога да кажа същото обаче за другият лектор – Виктор, който според мен няма необходимите данни и умения да бъде лектор. Лекциите му бяха неразбираеми, използваше термини непонятни за аудитороята, стремеше се да е оригинален и забавен без да има някаква добавена стойност като знания и най-вече парадираше с това, че той има опит, а ние… Read more »
Симеон Георгиев
Гост
Симеон Георгиев

100% препоръчвам

Страхотен курс, много добре ориентиран към навлизащите в тази област и също така достатъчно добър и интересен за хора с натрупан вече опит. Александър Карамфилов е наистина добър специалист и човек с богата практика, от който може да получите много практически знания и наистина правилните съвети, ако се стремите към стабилно кариерно развитие.

Ивайло Калемджиев
Гост
Ивайло Калемджиев

Курсът, е много полезен за хора с нулеви познания в областа на тестването. Материалът е добре структуриран и подбран от лекторите,поднесен от тях по доста разбираем начин. Факт е, че си намерих работа като тестер още по време на курса, благодарение на знанията, които бях придобил до този момент. Успех на всички!

Станислав Конашев
Гост
Станислав Конашев

Страхотен курс! Материала е доста и е разнообразен, но е поднесен по страхотен, увлекателен и разбираем начин. Приключих курса с много нови знания в областта на тестването, а доста празнини в знанията ми по други теми бяха запълнени. Лекторите винаги се радват да отговорят на въпроси и с желание дават примери от реални ситуации. Личеше си, че идеята на лекторите е хората да научат максимално много и този техен подход за мен беше нещо изключително важно. Браво!

Александра Горялова
Гост
Александра Горялова

Препоръчвам курса на всеки,който има желание и интерес да придобие знания и да се занимава със софтуерно тестване! Лекциите са изчерпателни и едновременно разбираеми дори и за хора като мен, които нямат опит в тази сфера. Благодаря на лекторите, които са приятелски настроени и споделят опита и знанията си с изключителен професионализъм! Пожелавам успех на всички курсисти и още много курсисти на Pragmatic!

Мутлу Ремзи
Гост
Мутлу Ремзи

The best of the best!

Невероятен курс, невероятно отношение и висок професионализъм. Лекциите бяха на високо ниво, поднесени по начин, който е разбираем за всеки един в аудиторията. Винаги имаше приятелска нотка в обясненията и презентациите. Ако търсите истински знания, поднесени от хора с богат опит и уникално приятелско отношение – Прагматик е мястото! Силно препоръчвам на всеки, който има желание да се развива в IT индустрията! Успех на бъдещите курсисти!

Надя Хаджийска
Гост
Надя Хаджийска

Благодаря на лекторите от Прагматик за добре поднесената информация. Лекциите бяха напълно разбираеми и за хора като мен, които нямаха никакви познания и опит в сферата. Вече се чувствам по-уверена по темата и се включвам смело в разговорите на мои приятели, които са от ИТ бранша. Хареса ми, че имаше интересни практически занимания, т.к. тогава наистина разбираш какво си разбрал и къде са ти пропуските. Успех в начинанията, момчета!

Ивайло Наков
Гост
Ивайло Наков
Две години и половина след като завърших курса, най-накрая намерих кураж да се кандидатирам за работа в областта. За целта, през това време си опреснявах знанията от курса, които придобих, чрез материалите, които ни бяха предоставени тогава. На интервюто за работа ме питаха неща, които са разглеждани детайлно в курса и дори останаха с много добро впечатление, че имам понятие и от SQL (по принцип не очакваха от мен да знам). Та така – няма да сбъркате с курса, ако мислите да си търсите работа в областта. Ако сте и малко по-уверени в себе си, отколкото бях аз, ще можете… Read more »