Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Този курс е помогнал на много голям процент курсисти да започнат работа, но по никакъв начин не претендира, че покрива всички необходими теми, които могат да бъдат засегнати в едно реално интервю.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с модерните практики за осигуряване на качеството и тестване.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски(B2+). Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

За кого не е предназначен

Този курс не е подходящ за хора, които нямат базови компютърни умения.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 850 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 500 лева и втора вноска 350 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Meet each other / Запознаване
  • Course organization / Организация на курса
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
  • Career paths / Възможни кариерни посоки
  • Software Testing / Софтуерно Тестване
  • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
  • Little history / История на професията
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Terminology / Терминология
  • Questions / Въпроси
  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
  • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
  • Agile manifesto / Аgile Манифест
  • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
  • Scrum framework  / Scrum модел
  • User Story format / Форматът User Story
  • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
  • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
  • Events in Scrum / Събития в Scrum
  • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
  • Technical debt / Техническа задлъжнялост
  • Questions / Въпроси
  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
  • Input/Output domain of variable / Входна/Изходна променлива
  • Different types of input variables / Различни видове входни променливи
  • Equivalence Partitioning (EP) application / Разглеждане на техниката Equivalence Partitioning
  • Testing of output variables / Тестване на изходните променливи
  • Boundary Value Analysis (BVA) application / Разглеждане на техниката Boundary Value Analysis
  • Combine EP and BVA / Комбиниране на входни техники с цел намаляване броя на тестовете
  • Using N-Wise to combine test exemplars / Комбинаторно тестване с техниката N-Wise
  • Pairwise testing with Microsoft PICT / Комбинатарно тестване с комбинации от 2-ри ред, Pairwise  и Microsoft PICT
  • Questions / Въпроси
  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing - context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването - контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
  • What is a heuristic? (Interactive demo + definition) / Какво е евристика (Интерактивна демонстрация и дефиниция)
  • What common heuristics are we using in everyday life? / Какви често срещани евристики ползваме в ежедневието си?
  • Testing heuristics, examples. / Тестови евристики. Примери.
  • What is testing oracle heuristic? Consistency oracle heuristic / Какво е евристиката тестинг оракул? Оракул за консистентност.
  • Practice: Testing application using heuristics and oracles to recognize bugs. / Практика: Тестване на приложение, използвайки евристики и тестови оракули за разпознаване на проблеми.
 1. Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:
  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
  • What information is valuable to document? What does your manager want to know? / Каква информация е ценна за документиране? Какво иска да знае Вашият мениджър?
  • What is coverage?  
  • What is test framing? 
  • Creating a PCO - Product Coverage Outline. 
  • Practice: Demonstration of taking notes while testing. / Практика: демонстрация на водене на записки по време на тестване.
 2. Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms - tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения - инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app - with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение - с фокус върху мобилните аспекти.
  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
  • Monolith vs Web Services / Сравнение между монолитна архитектура и архитектура базирана на сървиси
  • Client/Server  communication / Клиент/Сървър модел
  • Protocols / Видове протоколи за транспорт и комуникация
  • XML/JSON content types / Видове репрезентации. Запознаване с XML/JSON формата
  • Differences between SOAP and RESTful services / Разлики между SOAP и RESTful уеб услуги
  • Request and Response structure / Структура на Request/Response
  • Server codes and their meaning / Сървърни кодове и тяхното значение
  • Testing REST/SOAP services with POSTMAN and SOAP UI / Тестване на примерни уеб услуги(SOAP/RESTful)
  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси
   
  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) :)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

278 Препоръки и впечатления за "Софтуерно Тестване"

avatar
най-нови най-стари
Кети Кремакова
Гост
Кети Кремакова
Рейтинг :
     

Академията ми беше препоръчана, сега и аз я препопъчвам с две ръце!
Професионализъм, внимание и отношение. Добре структурирани лекции и практически упражнения. Силно впечатление прави отдадеността на лекторите! Занятията са продължавали по-дълго от предвиденото и са включвали допълнителни такива за проверка на домашните. Предоставен ни бе широк набор от инструменти за работа и материали за четене.
Лично аз останах с впечатлението, че дори и след завършен курс, мога да разчитам на съдействието на лекторите при изникнали въпроси.

Мария Младенович
Гост
Мария Младенович
Рейтинг :
     

Много полезен курс! Курса е добре систематизиран и дава много полезна информация. Лекциите са структурирани перфектно и на разбираем език. Лекторите са страхотни професионалисти и отзивчиви към всички участници. Благодаря!

Ивелина Бекярова
Гост
Ивелина Бекярова

Много добре структуриран материал с добри преподаватели. В курса беше засегната всяка една малка точка в детайли. Предоставят изключително много материал и обръщат много внимание на всеки един курсист. Препоръчвам с две ръце!

Виктория Василева
Гост
Виктория Василева
Рейтинг :
     

Куръст си заслужава напълно. Има много практически упражнения. За да има максимална полза човек трябва да отделя поне по 1-2 часа на ден за самоподготовка и решаване на домашни. Със сигурност бих записала и друг курс в Прагматик.

Асен Славчев
Гост
Асен Славчев
Рейтинг :
     

Курсът ми го препоръча приятелка, която работи в тази сфера. Нито веднъж не съжалих, че я послушах.
Лекторите са страхотни и преподават с голямо желание и страст. Със сигурност ще избера Прагматик при необходимост от следващ курс.

Лилия Атанасова
Гост
Лилия Атанасова
Рейтинг :
     

Курсът за софтуерно тестване е страхотен, силно препоръчвам! Лекторите са много отзивчиви и истински отдадени. Обясняват детайлно и внимателно на достъпен език и не пестят от времето си да отговарят на въпроси. Благодарна съм за всичко, което научих и с удоволствие се записах за друг курс в Прагматик.

Станислава Иванова
Гост
Станислава Иванова
Рейтинг :
     

Останах повече от доволна от курса! Когато лекторите им пука и горят за нещата, които преподават си личи винаги по отношението и вниманието, което отделят за всеки участник! Лекциите винаги са продължавали по-дълго от очакваното и никога не е претупван материала, което само по себе си говори, че на хората им пука какво ще ни споделят и с колко голямо желание го правят! Материалът беше интерактивен и поднесен по възможно най-достъпният начин. С удоволствие бих участвала в други курсове!

Мария Рашева
Гост
Мария Рашева
Рейтинг :
     

Курсът ми беше препоръчан от хора, които работят в бранша, с думите: “Ако искаш да навлезеш в професията, това е Курсът, който трябва да изкараш.”
Лекторите са чудесни професионалисти, неуморни машини. Усеща се желанието, с което се преподава материала и всеотдайността им. Нямам търпение да практикувам наученото и да запиша следващ курс в Прагматик.

Александър Николов
Гост
Александър Николов
Рейтинг :
     

Курса е супер, препоръчвам! Участвайки в QA курса, имах удоволствието да открия широк набор от инструменти и техники, които се използват в софтуерното тестване. Инструкторите са доста компетентни. През курса получих и практически умения, като тестване на различни типове софтуери ,изготвяне на бъг репорти и сценарии. Също така, оценявам високото качество на материалите, предоставени от курса, които ми помогнаха да запазя връзка с уроците и да упражня уменията си в свободното си време.

Тони Станоев
Гост
Тони Станоев
Рейтинг :
     

Много съм доволен от курса. Преподавателите са повече от компетентни в сферата. Винаги са отзивчиви и обръщат внимание на детайлите.
Благодаря!

Teachers