Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

цена на курса

Целта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov. Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа.

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с правилния и съвременен начин за работа от гледна точка на софтуерното тестване.
Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски. Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Въведение в софтуерното тестване (Foundations)

 • Професионално разделение: Тестер (Software Tester), Специалист по качеството (QA), Одитор (Auditor)
 • Професия тестер
 • Терминология (Terminology)
 • Трите състояние на бъга ( 3 Conditions of а bug existence – Error, Defect, Failure)
 • Спецификация (Specification)
 • Очакван резултат и тест оракул. (Expected Result and Test Oracle)
 • Въпроси и упражнения

2. Защо тестваме (Why testing?)

 • Въведение
 • Разкриване на грешни схващания (Exposing Misconceptions)
 • Как да ползваме статистики (Using Stats)
 • Тестване и осигуряване на качеството (Testing and Quality Assurance)
 • Упражнения и въпроси

3. Тест скриптове(test cases), тест сценарии(test scenarios), тест сетове (test suites).

 • Въведение
 • Структура на ръчен тест скрипт(Test Case)
 • Резултати от изпълнение на тест скрипта (Expected Result and Test Execution)
 • Полезни атрибути на тест скрипта (Useful Attributes)
 • Поддръжка на тест скрипт (Test Case Maintainability)
 • Очакван резултат и тест скрипт (Expected Result and Test Cases)
 • Лоши практики при писане на тест скриптове (Bad Practices and Test Case Writing)
 • Състояния на тест скрипта (Test Case State)
 • Въпроси и упражнения

4. Етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle)

 • Въведение
 • Идея (idea)
 • Дизайн на продукта (Design Phase)
 • Писане на код (Coding Phase)
 • Тестване и оправяне на дефектите (Testing and Bug fixing)
 • Предаване на софтуера на клиента (Release)
 • Методологии (Methodologies – Waterfall, Agile, V, Spiral, Improved V)
 • Въпроси и упражнения

5. Етапи на софтуерното тестване

 • Въведение
 • Тест планиране и контрол (Test Planning and Control)
 • Създаване на тест сценарии и разпаднето им до тест скриптове (Test Analysis and Design)
 • Подготовка на тест данни,среда и изпъленение на тестовете (Test Execution and Implementation)
 • Оценка на критериите за изход и рапортуване (Exit Criteria Evaluation and Reporting)
 • Заключителен етап на тестването и учене от грешки (Test Closure Activities)
 • Въпроси и упражнения

6. Класифициране на най-често срещаните типове тестване

 • По познаване структура на продукта (White-box Testing Techniques, Black-box, Grey-box)
 • По обекта на тестване (Specification based, Requirement Based, User Story Based)
 • По време на изпълнение (Smoke, Regression, Release, User Acceptance, Beta)
 • По позитивизъм на тест сценариите/ тест скритовете (Exploratory)
 • По степен на изолация на тестваните компоненти (Unit, Integration, System)
 • По нивото на автоматизация (Manual, Automated)
 • По готовност (Ready, Design)
 • Въпроси и упражнения

7. Тест техники при непознаване вътрешната структура (Black-box)

 • Въведение
 • Ментално поведение на тестера и неговата важност за успеха (Mental Attitude)
 • Специални умения за намиране на дефекти (Skills)
 • Тест техники при непознаване вътрешната структура на тестовия обект (Black-box)
 • Equivalence Partitioning – Класове от стойности
 • Classification Trees – Класификационни дървета
 • Boundary Value Analysis – Анализ на граничните стойности
 • Pairwise testing using MS PICT – Техники за комбиниране на входните данни
 • Decision Tables – Таблици за вземане на решения
 • State transition testing – Тестване  на състоянията на системата
 • Кога да имплементираме тест техники (Test Techniques)
 • Въпроси и упражнения

8. Тест техники при познаване вътрешната структура (White-box)

 • Въведение
 • Statement Coverage
 • Decision Coverage
 • Decision Combination Coverage
 • Modified Decision Combination Coverage
 • LCSAJ

9. Тестване: Съществуваща функционалност (Regression Testing)

 • Как да изберем правилно набор/сетове от тест скритпове за тестване на стара/съществуваща функционалност (Test Suites Selection)
 • Как да се справим с времевите ограничения и нарастващата функционалност
 • Автоматизация на тестовете за старата функционалност (Automation testing)
 • Кога да спрем с тестването (When to Stop Testing)
 • Въпроси и упражнения

10. Манипулации с тест скриптове

 • Лист за проверка (Checklist)
 • Тест с абстракция на данните (Data-Driven Test Case)
 • Тест Матрица (Traceability Matrix)
 • Креативност и тест скриптове (Creativity and Test Cases)
 • Важни фактори, които влияят при писането на тест скритовете(Important Factors)
 • Набор или сетове от тест скриптове(Test Suites or Test Scenarios)
 • Въпроси и упражнения

11. Тестване на мобилни приложения.

12. Дизайн на тестове и работа със системи за менажиране на тестове.

13. Търсене и описване на дефекти.

14. Тестване на примерно приложение.

15. Работа в Agile среди.

 • Зaпознаване със спецификите на Agile методологията за разработка на софтуер
 • Запознаване с формата user story.
 • Запознаване с ролите, артефактите и евентите на Scrum framework
 • Работа с примерен sprint backlog и product backlog.
 • Team velocity и story points.

16. Тест автоматизация (основни понятия, запознаване с различни инструменти).

 • Защо е нужна автоматизация?
 • Заблуди и причини за провал на проекти по автоматизация
 • Работа с инструменти за автоматизация
 • Инструменти за записване на стъпките на потребителя и техните недостатъци

17. Релационни бази от данни и писане на базови заявки за извличане на данни с езика SQL.

 • Колко познания по бази от данни са нужни на масовия тестер?
 • Нормализация на бази от данни
 • Езикът SQL
 • Писане на заявки за извличане и обновяване на записи в база от данни.
 • Съхранени процедури и тригери.

18.  Как да си намерим работа като тестер.

 • Защо имам реален шанс да си намеря работа като тестер
 • Подготовка на съзнанието (Mental Preparation)
 • Сертификация
 • Подготовка на CV
 • Финален изпит

 

Use CTRL + C and CTRL + V to reuse this program for your academy ;)

Thinking is tough process, don’t bother!

 

 

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

Feb 05, 2018 by Мария Прикумова

Курсът е много полезен за хора без познания и опит. Материалът е добре структуриран и поднесен на разбираем и достъпен език. Алекс и Виктор са чудесни лектори, които винаги са насреща за помощ и съвет. Определено вече се чувствам доста по-уверена в тази нова за мен материя и се надявам да имам възможността да развия наученото до тук. Желая успех на академията!


Feb 05, 2018 by Иван Кръстев

Курса е много подходящ за хора, без опит и лесно се навлиза в материята! Александър е човек със страшно много опит и познания, които успява да предаде на курсистите по лесен и разбираем начин, като в същото време прави материята лесна и интересна. Не мога да кажа същото обаче за другият лектор - Виктор, който според мен няма необходимите данни и умения да бъде лектор. Лекциите му бяха неразбираеми, използваше термини непонятни за аудитороята, стремеше се да е оригинален и забавен без да има някаква добавена стойност като знания и най-вече парадираше с това, че той има опит, а ние курсистите не и парадираше с това! Може да има знания и опит, но просто не това е начинът да ги предаде и не трябва да парадира с това, че има опит, а курсистите не! Надявам се да се вземат мерки и това да се разочарова и други курсистити, както бях аз от неговото "преподаване"!


100% препоръчвам

Feb 05, 2018 by Симеон Георгиев

Страхотен курс, много добре ориентиран към навлизащите в тази област и също така достатъчно добър и интересен за хора с натрупан вече опит. Александър Карамфилов е наистина добър специалист и човек с богата практика, от който може да получите много практически знания и наистина правилните съвети, ако се стремите към стабилно кариерно развитие.


Jan 17, 2018 by Ивайло Калемджиев

Курсът, е много полезен за хора с нулеви познания в областа на тестването. Материалът е добре структуриран и подбран от лекторите,поднесен от тях по доста разбираем начин. Факт е, че си намерих работа като тестер още по време на курса, благодарение на знанията, които бях придобил до този момент. Успех на всички!


Jan 17, 2018 by Станислав Конашев

Страхотен курс! Материала е доста и е разнообразен, но е поднесен по страхотен, увлекателен и разбираем начин. Приключих курса с много нови знания в областта на тестването, а доста празнини в знанията ми по други теми бяха запълнени. Лекторите винаги се радват да отговорят на въпроси и с желание дават примери от реални ситуации. Личеше си, че идеята на лекторите е хората да научат максимално много и този техен подход за мен беше нещо изключително важно. Браво!


Jan 12, 2018 by Александра Горялова

Препоръчвам курса на всеки,който има желание и интерес да придобие знания и да се занимава със софтуерно тестване! Лекциите са изчерпателни и едновременно разбираеми дори и за хора като мен, които нямат опит в тази сфера. Благодаря на лекторите, които са приятелски настроени и споделят опита и знанията си с изключителен професионализъм! Пожелавам успех на всички курсисти и още много курсисти на Pragmatic!


The best of the best!

Dec 12, 2017 by Мутлу Ремзи

Невероятен курс, невероятно отношение и висок професионализъм. Лекциите бяха на високо ниво, поднесени по начин, който е разбираем за всеки един в аудиторията. Винаги имаше приятелска нотка в обясненията и презентациите. Ако търсите истински знания, поднесени от хора с богат опит и уникално приятелско отношение - Прагматик е мястото! Силно препоръчвам на всеки, който има желание да се развива в IT индустрията! Успех на бъдещите курсисти!


Nov 28, 2017 by Надя Хаджийска

Благодаря на лекторите от Прагматик за добре поднесената информация. Лекциите бяха напълно разбираеми и за хора като мен, които нямаха никакви познания и опит в сферата. Вече се чувствам по-уверена по темата и се включвам смело в разговорите на мои приятели, които са от ИТ бранша. Хареса ми, че имаше интересни практически занимания, т.к. тогава наистина разбираш какво си разбрал и къде са ти пропуските. Успех в начинанията, момчета!


Aug 08, 2017 by Ивайло Наков

Две години и половина след като завърших курса, най-накрая намерих кураж да се кандидатирам за работа в областта. За целта, през това време си опреснявах знанията от курса, които придобих, чрез материалите, които ни бяха предоставени тогава. На интервюто за работа ме питаха неща, които са разглеждани детайлно в курса и дори останаха с много добро впечатление, че имам понятие и от SQL (по принцип не очакваха от мен да знам).

Та така - няма да сбъркате с курса, ако мислите да си търсите работа в областта. Ако сте и малко по-уверени в себе си, отколкото бях аз, ще можете да си намерите работа непосредствено след края на курса.

Успех на бъдещите курсанти!


Aug 05, 2017 by Стоичка Шилева

Няма да повтарям вече споменатати искрени мнения от последните 7 човека(с тях бяхме в една група). Искам само да допълня, че тук в Прагматик, освен знания за нова професия получаваш и едно чисто приятелско отношение, което е насочено именно в помощ да си намериш подходяща работа. Тук е единственото място, където след завършването на курса продължаваш да поддържаш активна връзка с предодавателите и те се интересуват от това къде работиш, как се чувстваш и как се развиваш.


, 4.9 5.0 139 139 Курсът е много полезен за хора без познания и опит. Материалът е добре структуриран и поднесен на р
Page:
123»
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни