Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с модерните практики за осигуряване на качеството и тестване.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски(B2+). Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

За кого не е предназначен

Този курс не е подходящ за хора, които нямат базови компютърни умения.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Meet each other / Запознаване
  • Course organization / Организация на курса
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
  • Career paths / Възможни кариерни посоки
  • Software Testing / Софтуерно Тестване
  • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
  • Little history / История на професията
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Terminology / Терминология
  • Questions / Въпроси
  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
  • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
  • Agile manifesto / Аgile Манифест
  • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
  • Scrum framework  / Scrum модел
  • User Story format / Форматът User Story
  • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
  • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
  • Events in Scrum / Събития в Scrum
  • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
  • Technical debt / Техническа задлъжнялост
  • Questions / Въпроси
  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
  • Input/Output domain of variable / Входна/Изходна променлива
  • Different types of input variables / Различни видове входни променливи
  • Equivalence Partitioning (EP) application / Разглеждане на техниката Equivalence Partitioning
  • Testing of output variables / Тестване на изходните променливи
  • Boundary Value Analysis (BVA) application / Разглеждане на техниката Boundary Value Analysis
  • Combine EP and BVA / Комбиниране на входни техники с цел намаляване броя на тестовете
  • Using N-Wise to combine test exemplars / Комбинаторно тестване с техниката N-Wise
  • Pairwise testing with Microsoft PICT / Комбинатарно тестване с комбинации от 2-ри ред, Pairwise  и Microsoft PICT
  • Questions / Въпроси
  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing - context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването - контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
  • What is a heuristic? (Interactive demo + definition) / Какво е евристика (Интерактивна демонстрация и дефиниция)
  • What common heuristics are we using in everyday life? / Какви често срещани евристики ползваме в ежедневието си?
  • Testing heuristics, examples. / Тестови евристики. Примери.
  • What is testing oracle heuristic? Consistency oracle heuristic / Какво е евристиката тестинг оракул? Оракул за консистентност.
  • Practice: Testing application using heuristics and oracles to recognize bugs. / Практика: Тестване на приложение, използвайки евристики и тестови оракули за разпознаване на проблеми.
 1. Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:
  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
  • What information is valuable to document? What does your manager want to know? / Каква информация е ценна за документиране? Какво иска да знае Вашият мениджър?
  • What is coverage?  
  • What is test framing? 
  • Creating a PCO - Product Coverage Outline. 
  • Practice: Demonstration of taking notes while testing. / Практика: демонстрация на водене на записки по време на тестване.
 2. Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms - tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения - инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app - with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение - с фокус върху мобилните аспекти.
  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
  • Monolith vs Web Services / Сравнение между монолитна архитектура и архитектура базирана на сървиси
  • Client/Server  communication / Клиент/Сървър модел
  • Protocols / Видове протоколи за транспорт и комуникация
  • XML/JSON content types / Видове репрезентации. Запознаване с XML/JSON формата
  • Differences between SOAP and RESTful services / Разлики между SOAP и RESTful уеб услуги
  • Request and Response structure / Структура на Request/Response
  • Server codes and their meaning / Сървърни кодове и тяхното значение
  • Testing REST/SOAP services with POSTMAN and SOAP UI / Тестване на примерни уеб услуги(SOAP/RESTful)
  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси
   
  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) :)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Konstantin Madjarov
Гост

Привет на всички заинтересовани,
Тъкмо завърших курса в Прагматик. Съвсем накратко – това е правилното място за всеки, който започва/сменя курса в кариерен план. Основните лектори и основните заслуги за отлично подготвения курс са на Алекс К. и Виктор С. – супер различни, супер пичове и имат ЛИЧНО отношение към всеки. Не се чудете – записвайте, че местата бързо свършват! Успех! YNWA

Цветан Костадинов
Гост
Цветан Костадинов
Рейтинг :
     

Курсът е с много добро оформление, лекторите не са заложили единствено на сухата материята, дават ясни и достъпни примери, пречупени през призмата на общото всекидневие, което прави информацията изключително достъпна и лесно разбираема, дори когато нямаш опит в IT индустрията. Времето и вниманието, което отделят е уникално, защото не се свежда единствено до часовете на лекциите, което за мен е показател, че те наистина са заинтересовани за личното развитие на всеки един от курсистите.
Препоръчвам курса на всеки, който иска да започне с една стъпка пред другите в сектора!

Ани Налбантова
Гост
Ани Налбантова
Рейтинг :
     

Курсът е чудесен – информацията е поднесена изключително подробно и разбираемо. Лекциите не се ограничават само до тестването, но и покриват широк набор от знания и обща култура за много софтуерни процеси. Лекторите са изключителни професионалисти и успяват да превърнат теорията в практически съвети. А отдадеността им си личи по честото оставане след лекциите и връщане на отговор по всяко време на денонощието. Полезни са и допълнителните материали, които предоставят за самостоятелно четене. Бих препоръчала курса на всеки, който иска да се насочи към софтуерното тестване.

Дияна Спасова
Гост
Дияна Спасова
Рейтинг :
     

Много полезен и приятен курс. Като човек, сблъскващ се за първи път с материята, мога да кажа, че материалът беше представен по много разбираем начин. Лекторите са изключителни професионалисти, отделяха персонално внимание на всеки, който имаше нужда от съдействие. Много ми хареса това, че по време на курса се срещнахме с различните подходи и гледни точки за тестването, т.к. в лекциите участваха няколко лектори. Благодаря на всички и специално на Алекс и Виктор, с които имахме най-много лекции!

Ани
Гост
Рейтинг :
     

Лекторите дават всичко от себе си, винаги са насреща при въпроси. Преподават материята на разбираем език, като се стремят да обясняват всеки един термин. Определено това е правилното място за стартиране на курс, свързан със Software Testing.
Благодаря Ви!

Георги
Гост
Рейтинг :
     

Благодаря на всички лектори от Прагматик. Винаги са били на среща за всички въпроси, които сме имали, като много често са оставали и доста извън предвиденото време.
Благодарение на тях съм вече реализиран в сектора.
Като съвет за всички, които се чудят от къде да започнат – ТУК е мястото, но да знаете, че си трябва здраво четене 🙂

Веселин Стоянов
Гост
Веселин Стоянов
Рейтинг :
     

Перфектният курс, получаваш пълна представа за нещата. Благодаря на лекторите, които са истински професионалисти. За мен беше изключително удовоствие да се запозная с такива истински хора.

Калинка Вълчева
Гост
Калинка Вълчева
Рейтинг :
     

Изключително добър курс, подходящ за напълно начинаещи. Лекциите бяха подбрани и съчетани много добре – необходимата терминология с необходимите примери. За курс с такава продължителност е изключително пълен и достатъчен за създаване на основни познания, ключови за професията. Преподавателите насочват към допълнителни материали, които всеки един може да разгледа и така да получи необходимата за него информация.

Калин Спасов
Гост
Калин Спасов
Рейтинг :
     

Изключително полезен курс, пълен с много добре подбрана и up to date информация, преподадена от свежи и отзивчиви професионалсти, които с много примери базирани на богатият им опит успяват направо да наливат знания и полезна информация в главите на студентите(ако ти е голяма кофата и не тече доста ще ти налеят, моята малко капе, но лепим тиксо и мъча пак да наливам после). Това е третият курс който изкарвам в Pragmatic и определено високото качество тук е константа. Сърдечно благодаря на лекторите Алекс, Иван, Наско и Виктор, бъдете здрави, че да наливате знания на студентите още дълго.

Tsvetoslav Krumov
Гост
Рейтинг :
     

Курсът е перфектен за всеки начинаещ. Лекторите са изключително интелигентни хора, които искат да предадат всичките си знания на курсистите. Горещо препоръчвам на всеки, който смята да започва работа в сферата, да запише този курс.
Всички познати, които попитах къде да отида на курс, посочиха Pragmatic. Истински професионалисти.

Teachers