Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Този курс е помогнал на много голям процент курсисти да започнат работа, но по никакъв начин не претендира, че покрива всички необходими теми, които могат да бъдат засегнати в едно реално интервю.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с модерните практики за осигуряване на качеството и тестване.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски(B2+). Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

За кого не е предназначен

Този курс не е подходящ за хора, които нямат базови компютърни умения.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 750 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 300 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Meet each other / Запознаване
  • Course organization / Организация на курса
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
  • Career paths / Възможни кариерни посоки
  • Software Testing / Софтуерно Тестване
  • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
  • Little history / История на професията
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Terminology / Терминология
  • Questions / Въпроси
  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
  • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
  • Agile manifesto / Аgile Манифест
  • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
  • Scrum framework  / Scrum модел
  • User Story format / Форматът User Story
  • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
  • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
  • Events in Scrum / Събития в Scrum
  • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
  • Technical debt / Техническа задлъжнялост
  • Questions / Въпроси
  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
  • Input/Output domain of variable / Входна/Изходна променлива
  • Different types of input variables / Различни видове входни променливи
  • Equivalence Partitioning (EP) application / Разглеждане на техниката Equivalence Partitioning
  • Testing of output variables / Тестване на изходните променливи
  • Boundary Value Analysis (BVA) application / Разглеждане на техниката Boundary Value Analysis
  • Combine EP and BVA / Комбиниране на входни техники с цел намаляване броя на тестовете
  • Using N-Wise to combine test exemplars / Комбинаторно тестване с техниката N-Wise
  • Pairwise testing with Microsoft PICT / Комбинатарно тестване с комбинации от 2-ри ред, Pairwise  и Microsoft PICT
  • Questions / Въпроси
  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing - context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването - контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
  • What is a heuristic? (Interactive demo + definition) / Какво е евристика (Интерактивна демонстрация и дефиниция)
  • What common heuristics are we using in everyday life? / Какви често срещани евристики ползваме в ежедневието си?
  • Testing heuristics, examples. / Тестови евристики. Примери.
  • What is testing oracle heuristic? Consistency oracle heuristic / Какво е евристиката тестинг оракул? Оракул за консистентност.
  • Practice: Testing application using heuristics and oracles to recognize bugs. / Практика: Тестване на приложение, използвайки евристики и тестови оракули за разпознаване на проблеми.
 1. Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:
  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
  • What information is valuable to document? What does your manager want to know? / Каква информация е ценна за документиране? Какво иска да знае Вашият мениджър?
  • What is coverage?  
  • What is test framing? 
  • Creating a PCO - Product Coverage Outline. 
  • Practice: Demonstration of taking notes while testing. / Практика: демонстрация на водене на записки по време на тестване.
 2. Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms - tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения - инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app - with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение - с фокус върху мобилните аспекти.
  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
  • Monolith vs Web Services / Сравнение между монолитна архитектура и архитектура базирана на сървиси
  • Client/Server  communication / Клиент/Сървър модел
  • Protocols / Видове протоколи за транспорт и комуникация
  • XML/JSON content types / Видове репрезентации. Запознаване с XML/JSON формата
  • Differences between SOAP and RESTful services / Разлики между SOAP и RESTful уеб услуги
  • Request and Response structure / Структура на Request/Response
  • Server codes and their meaning / Сървърни кодове и тяхното значение
  • Testing REST/SOAP services with POSTMAN and SOAP UI / Тестване на примерни уеб услуги(SOAP/RESTful)
  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси
   
  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) :)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Елеонора Великова
Гост
Елеонора Великова
Рейтинг :
     

Благодарности на всички лектори за ентусиазма и старанието, с които подходиха.
Всеки си имаше своя различен метод на преподаване, но заедно успяха да ни предадат достатъчно знания и отправни точки, за да продължим да надграждаме.

Maria Boyadjieva
Гост
Рейтинг :
     

Много изчерпателен и полезен курс! Прави впечатление и изключителната отдаденост на всики лектори (Алекс, Виктор и Наско), които даваха всичко от себе си да споделят знанията и да отговорят на всички въпроси. А също и готовността да съдействат и вбъдеще с помощ при подготовка за интервюта за работа:) Голямо благодаря! Препоръчвам!

Габриел Арабаджиев
Гост
Габриел Арабаджиев
Рейтинг :
     

Пефектен курс за въведение в софтуерното тестване. Лекторите са страхотни професионалисти. Ще препоръчам на всеки, който му е интересно и иска да се развива в сферата.

Лекциите са структурирани перфектно, на разбираем език и с нужната последователност.

Благодаря

Кристиян Бахдасарян
Гост
Кристиян Бахдасарян
Рейтинг :
     

Аз съм доволен от курса. Лекторите са доста изчерпателни и отзивчиви към всички участници. Съпоставката с други академии е изцяло в полза на Прагматик – като брой лекции, качество на информацията, продължителност и цялостна организация. Определено е добрия старт за всеки, който иска да се преорентира в IT сектора.

Теодора Врабевска
Гост
Теодора Врабевска
Рейтинг :
     

Изключително полезен курс! Искам да благодаря на всички лектори за професионализма и търпението , с които се отнасяха към нас по време на лекциите! Силно препоръчвам!

Яне Парушев
Гост
Яне Парушев
Рейтинг :
     

Изключителни професионалисти !
Изчерпателно покриване на материала , че и повече !

На всички начинаещи препоръчвам горещо.

За по-нататъчно развитие бих ги препоръчал на всеки и самият Аз отново бих се записал в академията.

Позрави

Климент Христов
Гост
Климент Христов

Здравейте на всички начинаещи, напреднали и професионалисти в сферата!
Курса е полезен както за начинаещи така и за по напреднали. Много от нещата се изясняват и придобиват по кристална картинка за работата, който всеки един ще прави в тази професия. Лекторите са много отзивчиви, помагат и обясняват на всеки да разбере даден проблем, по негов начин, но накрая да разбере идеята на целия процес. Курса дава очакваното и всеки може да а надгражда след придобитите знания.

Тодор Ненов
Гост
Тодор Ненов

Много полезен курс
Наско е номер 1

Вергиния Петкова
Гост
Вергиния Петкова
Рейтинг :
     
Благодаря за възможността да бъда част от програмата на Прагматик! Надявавям се да се видим и в някои от следващите курсове на академията. За бъдещите курсисти, споделям част от своите впечатления: ✓Доволна съм, научих много и затвърдих вече придобитите знания. ✓Разбрах как да откривам и запълвам “белите петна” в знанията си, как да прилагам “помогни-си-сам” подхода при нужда и най-вече – как да си изградя още по-успешна стратегия за учене/работа и т.н. ✓Мотивирахте ме да развия вродения си инстинкт към търсене на качество и перфекционизъм, както и потвърдих желанието си да уча и да надграждам в тази посока. ✓Overall страхотен… Read more »
Цветелина Динева
Гост
Цветелина Динева
Рейтинг :
     

Благодаря!

Когато записах курса по Софтуерно тестване в Прагматик имах препоръки за школата. Съответно имах и очаквания.

Курса се различава коренно от преподаването в университет (от моя опит в университета: който разбрал – разбрал; който не е разбрал – ами да е…).

В Прагматик срещнах изключително емпатични лектори. Възхитена съм от Алекс, който постоянно “се поставя в нашите обувки” и продължава да се раздава за нас. Прекрасно е, че има хора, които искат да предадат знанията си.

Наско… Наско е уникат! В най-най-прекрасния смисъл на думата!

Благодаря ви!
Продължавайте все така 🙂

Teachers