Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov. Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с модерните практики за осигуряване на качеството и тестване.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски(B2+). Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

За кого не е предназначен

Този курс не е подходящ за хора, които нямат базови компютърни умения.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 400 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Meet each other / Запознаване
  • Course organization / Организация на курса
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
  • Career paths / Възможни кариерни посоки
  • Software Testing / Софтуерно Тестване
  • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
  • Little history / История на професията
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Terminology / Терминология
  • Questions / Въпроси
  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
  • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
  • Agile manifesto / Аgile Манифест
  • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
  • Scrum framework  / Scrum модел
  • User Story format / Форматът User Story
  • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
  • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
  • Events in Scrum / Събития в Scrum
  • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
  • Technical debt / Техническа задлъжнялост
  • Questions / Въпроси
  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
  • Input/Output domain of variable / Входна/Изходна променлива
  • Different types of input variables / Различни видове входни променливи
  • Equivalence Partitioning (EP) application / Разглеждане на техниката Equivalence Partitioning
  • Testing of output variables / Тестване на изходните променливи
  • Boundary Value Analysis (BVA) application / Разглеждане на техниката Boundary Value Analysis
  • Combine EP and BVA / Комбиниране на входни техники с цел намаляване броя на тестовете
  • Using N-Wise to combine test exemplars / Комбинаторно тестване с техниката N-Wise
  • Pairwise testing with Microsoft PICT / Комбинатарно тестване с комбинации от 2-ри ред, Pairwise  и Microsoft PICT
  • Questions / Въпроси
  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing - context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването - контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
  • What is a heuristic? (Interactive demo + definition) / Какво е евристика (Интерактивна демонстрация и дефиниция)
  • What common heuristics are we using in everyday life? / Какви често срещани евристики ползваме в ежедневието си?
  • Testing heuristics, examples. / Тестови евристики. Примери.
  • What is testing oracle heuristic? Consistency oracle heuristic / Какво е евристиката тестинг оракул? Оракул за консистентност.
  • Practice: Testing application using heuristics and oracles to recognize bugs. / Практика: Тестване на приложение, използвайки евристики и тестови оракули за разпознаване на проблеми.
 1. Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:
  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
  • What information is valuable to document? What does your manager want to know? / Каква информация е ценна за документиране? Какво иска да знае Вашият мениджър?
  • What is coverage?  
  • What is test framing? 
  • Creating a PCO - Product Coverage Outline. 
  • Practice: Demonstration of taking notes while testing. / Практика: демонстрация на водене на записки по време на тестване.
 2. Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms - tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения - инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app - with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение - с фокус върху мобилните аспекти.
  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
  • Monolith vs Web Services / Сравнение между монолитна архитектура и архитектура базирана на сървиси
  • Client/Server  communication / Клиент/Сървър модел
  • Protocols / Видове протоколи за транспорт и комуникация
  • XML/JSON content types / Видове репрезентации. Запознаване с XML/JSON формата
  • Differences between SOAP and RESTful services / Разлики между SOAP и RESTful уеб услуги
  • Request and Response structure / Структура на Request/Response
  • Server codes and their meaning / Сървърни кодове и тяхното значение
  • Testing REST/SOAP services with POSTMAN and SOAP UI / Тестване на примерни уеб услуги(SOAP/RESTful)
  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси
   
  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) :)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Борислав Велков
Гост
Борислав Велков
Рейтинг :
     

Супер готини пичове и професионалисти! Ще се видим на есен за Automation-а 🙂

Лина Савова
Гост
Лина Савова
Рейтинг :
     
Този курс ми беше препоръчан от приятелка, която беше решила драстично да смени полето на работа и го направи много скоро след завършването му. Честно казано – имало е защо. Изключително критична съм към хората и с възрастта все по-трудно се впечатлявам, но за лекторите Алекс и Виктор само мога да кажа, че са мнооого добри, всеки със своя почерк и подход. С лекота поднасят материя иначе не толкова лесна за напълно начинаещи. За мене лично това винаги е било най-трудното – да обясня на някого, ей така от улицата да го взема (макар че записващите този курс сме мотивирани,… Read more »
Десислава Христова
Гост
Десислава Христова

Здравейте!
Горещо препоръчвам този курс! Един добър старт за всички, които искат бързо да навлязат в сферата на софтуерното тестване. Алекс и Виктор са невероятни професионалисти! Преподават по изключително увлекателен начин и с чувство за хумор!

Христина Дончева
Гост
Христина Дончева
Рейтинг :
     

Курсът ми беше препоръчан, а сега аз ще направя същото! Той е подходящата основа за хора, които искат да се прехвърлят в тази сфера, но имат оскъден background, за хора, които са в търсене на нещо ново, които обичат да се предизвикват или просто ако искат да придобият нови знания, поднесени под изключително увлекателна и разбираема форма. Материалите са с практическа насоченост, а Алекс и Виктор са невероятни лектори! Do not hesitate! 🙂

Димитър Хаджиев
Гост
Димитър Хаджиев
Рейтинг :
     
За всички, които се колебаят – недейте! Две години се колебах, къде от липса на време, къде от друго. Това е правилното място, това са правилните хора. Професията е млада и има много хляб в нея. Алекс и Виктор са много различни, същевременно допълващи се лектори! И са страхотни! Курса е структуриран чудесно за хора, които хал-хабер си нямат от тестване и дава възможност да се усвои материята по най-правилният начин. Винаги могат да се задават въпроси, групите не са големи и остава време за обръщане на персонално внимание към всеки, който има нужда. Това не е поредното място, на… Read more »
Иван Евтимов
Гост
Иван Евтимов
Рейтинг :
     

Страхотен курс. Много полезен за мен. Курсът е практически насочен и дава много добра основа за бъдещо развитие. Лекторите са истински професионалисти и преподават разбираемо и увлекателно. Препоръчвам този курс на всеки, който е решил да започне или вече се занимава със софтуерно тестване и иска да надгради своите познания.
Благодаря Алекс!
Благодаря Виктор!

Дарина Желязкова
Гост
Дарина Желязкова
Рейтинг :
     

Хиляди благодарности на двамата лектори – Сашо и Виктор. Огромно възхищение будят професионализмът, позитивното отношение и прекрасното им чувство за хумор. За мен беше удоволствие да слушам всяка лекция. Прекрасно е да виждаш как мотивирани, знаещи и можещи хора успяват да предизвикат любопитство към напълно непозната за участниците област и да ги вдъхновят за предизвикателствата в тестването.
Уникални сте, момчета! 🙂

Радостина Анева
Гост
Радостина Анева
Рейтинг :
     

Огромни благодарности на лекторите Алекс и Виктор! Желанието ми за професионално развитие стана още по-голямо. Курсът беше толкова добре структуриран и поднесен, че дори без никакви познания в тази област успях да разбера материала и да вникна в същността на тестването. Надявам се, че това е само началото и пак ще се срещнем някой ден 🙂

Десислава Чочева
Гост
Десислава Чочева
Рейтинг :
     

Алекс, Виктор, благодаря ви за прекрасния курс. Атмосферата, начина на преподаване те карат да чакаш всяка следваща лекция с нетърпение. Материалът е поднесен достъпно и на разбираем език, дори за хора без познания в областта.

София Татарова
Гост
София Татарова
Рейтинг :
     

Feature: Challenge Yourself Test

Scenario: Can make the first step in discovering the Software Testing World
Given I have signed for the course at https://pragmatic.bg/sign-for-a-course/
And I have seen the conformation mail from Asya (check Spam box as well!)
Then The adventure through the unknown begins…of course with the best guides ever– Alex and Viktor

Много се радвам, че аз успях да предизвикам себе си, защото това преживяване се оказа не само полезно, но и много интересно за мен. Алекс и Виктор преподават материала с лекота и успяват да напраят така, че и трудното да изглежда постижимо.

Teachers