Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov. Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с модерните практики за осигуряване на качеството и тестване.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски(B2+). Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

За кого не е предназначен

Този курс не е подходящ за хора, които нямат базови компютърни умения.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Meet each other / Запознаване
  • Course organization / Организация на курса
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
  • Career paths / Възможни кариерни посоки
  • Software Testing / Софтуерно Тестване
  • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
  • Little history / История на професията
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Terminology / Терминология
  • Questions / Въпроси
  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
  • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
  • Agile manifesto / Аgile Манифест
  • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
  • Scrum framework  / Scrum модел
  • User Story format / Форматът User Story
  • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
  • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
  • Events in Scrum / Събития в Scrum
  • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
  • Technical debt / Техническа задлъжнялост
  • Questions / Въпроси
  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
  • Input/Output domain of variable / Входна/Изходна променлива
  • Different types of input variables / Различни видове входни променливи
  • Equivalence Partitioning (EP) application / Разглеждане на техниката Equivalence Partitioning
  • Testing of output variables / Тестване на изходните променливи
  • Boundary Value Analysis (BVA) application / Разглеждане на техниката Boundary Value Analysis
  • Combine EP and BVA / Комбиниране на входни техники с цел намаляване броя на тестовете
  • Using N-Wise to combine test exemplars / Комбинаторно тестване с техниката N-Wise
  • Pairwise testing with Microsoft PICT / Комбинатарно тестване с комбинации от 2-ри ред, Pairwise  и Microsoft PICT
  • Questions / Въпроси
  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing - context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването - контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
  • What is a heuristic? (Interactive demo + definition) / Какво е евристика (Интерактивна демонстрация и дефиниция)
  • What common heuristics are we using in everyday life? / Какви често срещани евристики ползваме в ежедневието си?
  • Testing heuristics, examples. / Тестови евристики. Примери.
  • What is testing oracle heuristic? Consistency oracle heuristic / Какво е евристиката тестинг оракул? Оракул за консистентност.
  • Practice: Testing application using heuristics and oracles to recognize bugs. / Практика: Тестване на приложение, използвайки евристики и тестови оракули за разпознаване на проблеми.
 1. Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:
  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
  • What information is valuable to document? What does your manager want to know? / Каква информация е ценна за документиране? Какво иска да знае Вашият мениджър?
  • What is coverage?  
  • What is test framing? 
  • Creating a PCO - Product Coverage Outline. 
  • Practice: Demonstration of taking notes while testing. / Практика: демонстрация на водене на записки по време на тестване.
 2. Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms - tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения - инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app - with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение - с фокус върху мобилните аспекти.
  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
  • Monolith vs Web Services / Сравнение между монолитна архитектура и архитектура базирана на сървиси
  • Client/Server  communication / Клиент/Сървър модел
  • Protocols / Видове протоколи за транспорт и комуникация
  • XML/JSON content types / Видове репрезентации. Запознаване с XML/JSON формата
  • Differences between SOAP and RESTful services / Разлики между SOAP и RESTful уеб услуги
  • Request and Response structure / Структура на Request/Response
  • Server codes and their meaning / Сървърни кодове и тяхното значение
  • Testing REST/SOAP services with POSTMAN and SOAP UI / Тестване на примерни уеб услуги(SOAP/RESTful)
  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси
   
  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) :)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Ани
Гост
Рейтинг :
     

Лекторите дават всичко от себе си, винаги са насреща при въпроси. Преподават материята на разбираем език, като се стремят да обясняват всеки един термин. Определено това е правилното място за стартиране на курс, свързан със Software Testing.
Благодаря Ви!

Георги
Гост
Рейтинг :
     

Благодаря на всички лектори от Прагматик. Винаги са били на среща за всички въпроси, които сме имали, като много често са оставали и доста извън предвиденото време.
Благодарение на тях съм вече реализиран в сектора.
Като съвет за всички, които се чудят от къде да започнат – ТУК е мястото, но да знаете, че си трябва здраво четене 🙂

Веселин Стоянов
Гост
Веселин Стоянов
Рейтинг :
     

Перфектният курс, получаваш пълна представа за нещата. Благодаря на лекторите, които са истински професионалисти. За мен беше изключително удовоствие да се запозная с такива истински хора.

Калинка Вълчева
Гост
Калинка Вълчева
Рейтинг :
     

Изключително добър курс, подходящ за напълно начинаещи. Лекциите бяха подбрани и съчетани много добре – необходимата терминология с необходимите примери. За курс с такава продължителност е изключително пълен и достатъчен за създаване на основни познания, ключови за професията. Преподавателите насочват към допълнителни материали, които всеки един може да разгледа и така да получи необходимата за него информация.

Калин Спасов
Гост
Калин Спасов
Рейтинг :
     

Изключително полезен курс, пълен с много добре подбрана и up to date информация, преподадена от свежи и отзивчиви професионалсти, които с много примери базирани на богатият им опит успяват направо да наливат знания и полезна информация в главите на студентите(ако ти е голяма кофата и не тече доста ще ти налеят, моята малко капе, но лепим тиксо и мъча пак да наливам после). Това е третият курс който изкарвам в Pragmatic и определено високото качество тук е константа. Сърдечно благодаря на лекторите Алекс, Иван, Наско и Виктор, бъдете здрави, че да наливате знания на студентите още дълго.

Tsvetoslav Krumov
Гост
Рейтинг :
     

Курсът е перфектен за всеки начинаещ. Лекторите са изключително интелигентни хора, които искат да предадат всичките си знания на курсистите. Горещо препоръчвам на всеки, който смята да започва работа в сферата, да запише този курс.
Всички познати, които попитах къде да отида на курс, посочиха Pragmatic. Истински професионалисти.

Yoana Stoycheva
Гост
Рейтинг :
     

Когато реших да се преквалифицирам, всички познати от IT сферата ме насочиха към Pragmatic. Лекторите са изключителни професионалисти и винаги готови да отговорят на въпросите и изяснят всяка неяснота. Курсът дава необходимите знания за старт в кариерното развитие. Благодаря на Алекс и колегите му за знанията и уменията, които ми предадоха. Силно препоръчвам на всеки, който иска да се занимава със Софтуерно тестване, да изкара този курс.

Алекс Панайотова
Гост
Алекс Панайотова
Рейтинг :
     
Зададох точно 2 пъти въпроса “Къде?” на хора от индустрията. Е, и двата пъти беше “Pragmatic” отговорът. Темите, които се разглеждат, дават доста добър критичен минимум знания, които спокойно може да надградите след това и да сте сигурни, че имате добра основа. А най-ценното там са си хората, както и да го гледам. Аз останах със страхотно впечатление от лекторите – това са хора, на които отдалече им личи, че са професионалисти и ….абе, разбират ги тия неща! 🙂 От мен благодарности към тях за ангажираността към нас, за търпението да отговарят на всички въпроси и за ценните насоки. Желая… Read more »
Теодора Александрова
Гост
Теодора Александрова
Рейтинг :
     

Когато казах, че искам да се занимавам с QA, всички мои познати ми казаха Pragmatic е мястото. Още по-голям тласък към тях ми даде приятелка на моя приятелка, кято е завършила курс там – Ирина Илиева (БЛАГОДАРЯ ТИ!). Записах се и нито за секунда не съжалавам за това. Ако някой иска да се занимава с тестване или която и да е друга професия в IT сферата, това е мястото.

Ивелина Станкова
Гост
Ивелина Станкова
Рейтинг :
     

За курса разбрах от приятели, които са го изкарали и вече успешно се реализират.
И с ръка на сърцето мога да кажа, че това бяха най-добре инвестираните време и пари.
Лекторите са изключителни професионалисти, които бяха на пълно разположение нон – стоп, не само по време на лекции. Не оставиха въпрос без отговор, дадоха супер много и супер ценни източници на информация, които да допълнят всичко, за което сме говорили по време на самия курс.
Отношение, професионализъм, мотивация – всичко е на високо ниво и смятам да продължа да надграждам с курсове отново в Pragmatic.

Teachers