Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Този курс е помогнал на много голям процент курсисти да започнат работа, но по никакъв начин не претендира, че покрива всички необходими теми, които могат да бъдат засегнати в едно реално интервю.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с модерните практики за осигуряване на качеството и тестване.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски(B2+). Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

За кого не е предназначен

Този курс не е подходящ за хора, които нямат базови компютърни умения.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Meet each other / Запознаване
  • Course organization / Организация на курса
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
  • Career paths / Възможни кариерни посоки
  • Software Testing / Софтуерно Тестване
  • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
  • Little history / История на професията
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Terminology / Терминология
  • Questions / Въпроси
  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
  • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
  • Agile manifesto / Аgile Манифест
  • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
  • Scrum framework  / Scrum модел
  • User Story format / Форматът User Story
  • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
  • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
  • Events in Scrum / Събития в Scrum
  • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
  • Technical debt / Техническа задлъжнялост
  • Questions / Въпроси
  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
  • Input/Output domain of variable / Входна/Изходна променлива
  • Different types of input variables / Различни видове входни променливи
  • Equivalence Partitioning (EP) application / Разглеждане на техниката Equivalence Partitioning
  • Testing of output variables / Тестване на изходните променливи
  • Boundary Value Analysis (BVA) application / Разглеждане на техниката Boundary Value Analysis
  • Combine EP and BVA / Комбиниране на входни техники с цел намаляване броя на тестовете
  • Using N-Wise to combine test exemplars / Комбинаторно тестване с техниката N-Wise
  • Pairwise testing with Microsoft PICT / Комбинатарно тестване с комбинации от 2-ри ред, Pairwise  и Microsoft PICT
  • Questions / Въпроси
  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing - context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването - контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
  • What is a heuristic? (Interactive demo + definition) / Какво е евристика (Интерактивна демонстрация и дефиниция)
  • What common heuristics are we using in everyday life? / Какви често срещани евристики ползваме в ежедневието си?
  • Testing heuristics, examples. / Тестови евристики. Примери.
  • What is testing oracle heuristic? Consistency oracle heuristic / Какво е евристиката тестинг оракул? Оракул за консистентност.
  • Practice: Testing application using heuristics and oracles to recognize bugs. / Практика: Тестване на приложение, използвайки евристики и тестови оракули за разпознаване на проблеми.
 1. Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:
  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
  • What information is valuable to document? What does your manager want to know? / Каква информация е ценна за документиране? Какво иска да знае Вашият мениджър?
  • What is coverage?  
  • What is test framing? 
  • Creating a PCO - Product Coverage Outline. 
  • Practice: Demonstration of taking notes while testing. / Практика: демонстрация на водене на записки по време на тестване.
 2. Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms - tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения - инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app - with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение - с фокус върху мобилните аспекти.
  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
  • Monolith vs Web Services / Сравнение между монолитна архитектура и архитектура базирана на сървиси
  • Client/Server  communication / Клиент/Сървър модел
  • Protocols / Видове протоколи за транспорт и комуникация
  • XML/JSON content types / Видове репрезентации. Запознаване с XML/JSON формата
  • Differences between SOAP and RESTful services / Разлики между SOAP и RESTful уеб услуги
  • Request and Response structure / Структура на Request/Response
  • Server codes and their meaning / Сървърни кодове и тяхното значение
  • Testing REST/SOAP services with POSTMAN and SOAP UI / Тестване на примерни уеб услуги(SOAP/RESTful)
  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси
   
  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) :)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Петя Александрова
Гост
Петя Александрова
Рейтинг :
     
Здравейте, Завърших курса по Софтуерно тестване през м. Април 2021. Очарована съм от практическата насоченост на обучението, както и тестовата база за реални тестове. Въпреки, че групата бе съставена от хора с различно ниво на подготовка, а някои без, лекторите започваха от А и Б, като не се уморяваха да повтарят едно и също нещо, докато не се убедят, че материала е усвоен. Прекрасно впечатение ми направи факта, че получих съдействие за разрешаване на конкретни задания, не само във feedback-а по ел. поща, но и в извън регламентираното време по друг канал. Наложи ми се да пропусна две лекции, за… Read more »
Asya Lazarova
Гост
Рейтинг :
     

Страхотни!
Преминах курса по Софтуерно тестване и съм изключително впечатлена от начина на преподаване, перфектното обяснение на материала, комуникацията по всяко време за всякакви въпроси и трудности, страхотната организация на програмата и не на последно място – преподавателите! Изключително отзивчиви и дружелюбни, професионалисти, стараят се материала, който преподават да бъде разбран успешно имат страхотно чувство за хумор! В курса има много практически задачи и допълнителни бонус лекции, които за мен бяха мноого полезни! Препоръчвам с две ръце и два крака 😀 !!! Pragmatic, продължавайте все така!!!

Стефан Янкулов
Гост
Стефан Янкулов
Рейтинг :
     

Привет Прагматик,

с две-три думи – това е мястото! Алекс, Иван, Виктор, Милен и Атанас – без никакви забележки!
Хора, от които има доста какво да научиш и се опитват да ти предадат знанията си по най-добрия начин. Available 24/7, винаги отзивчиви и готови за съдействие.
Силно препоръчвам! Перфектен начален тласък за развитие според мен!
Keep on rolling, guys!
Thumbs up!

P.S. Kогато си малко изгубен в света на тестването чувството за хумор на Алекс доста помага 🙂

Konstantin Nikolov
Гост
Рейтинг :
     

Препоръки за Pragmatic получих от близък приятел, който е преминал през два курса на обучение.
В течение на курса по “Software testing” всички лектори, които имаха лекции споделиха голям обем от важна и полезна информация по достъпен и разбираем начин!
Изключително съм очарован от отношението и професионализма на целия екип на Pragmatic, за което мога да ги поздравя!
Искрено благодаря на Алекс и всички момчета (Иван, Виктор, Наско, Милен, дано не съм пропуснал някого), които предадоха знанията и опита си в рамките на лекциите!
Горещо препоръчвам услугите на този страхотен сплотен team!
Със сигурност ще се възползвам от техните услуги за следващи курсове :)))

Лазар Цончев
Гост
Лазар Цончев
Рейтинг :
     

Научих за курса за софтуерно тестване в Pragmatic от хора в бранша. Препоръчаха ми ги и след като започнах курса разбрах, че е било напълно оправдано. Найстина много добри и търпеливи лектори. Алекс, Иван, Виктор, Атанас, Милен, благодаря ви за проявения професионализъм, търпение и сърцато предаване на материала. Курса е изключително изчерпателен и като човек без никакъв опит в сферата на IT технологиите мога да кажа, че е на доста достъпен/ разбираем език. Ако някой смята да се занимава с тестване или иска да обогати знанията си по темата, това е мястото на 100%!

Йордан Жишкин
Гост
Йордан Жишкин
Рейтинг :
     
Привет! Прагматик… Каквото и да се каже за тях ще е малко. Нека да започна с лекторите с които се запознах. Алекс, това е човекът на когото дължа най-много благодарности за предадените знания. Винаги и по всяко време готов да помага за всяка неяснота. Страхотен професионалист и много добър лектор. Виктор, Милен и Атанас също така перфектни във всяко отношение. Всяка една лекция беше уникална сама по себе си. Благодарение на Прагматик успях да науча много и да се старая за повече знания за напред! Ако наистина сте решили да се занимавате с тестване, определенно това е мястото на което… Read more »
Konstantin Madjarov
Гост

Привет на всички заинтересовани,
Тъкмо завърших курса в Прагматик. Съвсем накратко – това е правилното място за всеки, който започва/сменя курса в кариерен план. Основните лектори и основните заслуги за отлично подготвения курс са на Алекс К. и Виктор С. – супер различни, супер пичове и имат ЛИЧНО отношение към всеки. Не се чудете – записвайте, че местата бързо свършват! Успех! YNWA

Цветан Костадинов
Гост
Цветан Костадинов
Рейтинг :
     

Курсът е с много добро оформление, лекторите не са заложили единствено на сухата материята, дават ясни и достъпни примери, пречупени през призмата на общото всекидневие, което прави информацията изключително достъпна и лесно разбираема, дори когато нямаш опит в IT индустрията. Времето и вниманието, което отделят е уникално, защото не се свежда единствено до часовете на лекциите, което за мен е показател, че те наистина са заинтересовани за личното развитие на всеки един от курсистите.
Препоръчвам курса на всеки, който иска да започне с една стъпка пред другите в сектора!

Ани Налбантова
Гост
Ани Налбантова
Рейтинг :
     

Курсът е чудесен – информацията е поднесена изключително подробно и разбираемо. Лекциите не се ограничават само до тестването, но и покриват широк набор от знания и обща култура за много софтуерни процеси. Лекторите са изключителни професионалисти и успяват да превърнат теорията в практически съвети. А отдадеността им си личи по честото оставане след лекциите и връщане на отговор по всяко време на денонощието. Полезни са и допълнителните материали, които предоставят за самостоятелно четене. Бих препоръчала курса на всеки, който иска да се насочи към софтуерното тестване.

Дияна Спасова
Гост
Дияна Спасова
Рейтинг :
     

Много полезен и приятен курс. Като човек, сблъскващ се за първи път с материята, мога да кажа, че материалът беше представен по много разбираем начин. Лекторите са изключителни професионалисти, отделяха персонално внимание на всеки, който имаше нужда от съдействие. Много ми хареса това, че по време на курса се срещнахме с различните подходи и гледни точки за тестването, т.к. в лекциите участваха няколко лектори. Благодаря на всички и специално на Алекс и Виктор, с които имахме най-много лекции!

Teachers