Релационни Бази от Данни (Advanced ниво)

Релационни Бази от Данни (Advanced ниво)

Релационни Бази от Данни (Advanced ниво)

Обект на курса:

Ц елта на курса е да се получат задълбочени практически и теоретични познания за езика за заявки към база от данни SQL/T-SQL и да запознае аудиторията с основните стъпки при изграждането на BI решение.
След края на обучението, курсистите ще могат да
– Инсталират и конфигурират SQL Server Instances
– Пишат подходящ и ефективен T-SQL код – Stored Procedures, Triggers, Views, User Defined Functions, Cursors, While loop, Transactions
– Познават индексите, тяхната структура и необходимите действия за тяхната поддръжка
– Познават в детайли процесите на backup и restore
– Създават ETL процедури чрез SQL Server Integration Services
– Създават/менеджират репорти с SQL Server Reporting Services
– Създават кубове с SQL Server Analysis Services
Курсът е базиран на SQL Server.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с известен опит, които искат да надградят познанията си по темата. Подходящ е за хора, които работят/анализират големи обеми от данни и за хора, които желаят да започнат работа като програмисти, администратори или разработчици на BI решения.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 6 седмици , като за всяка седмица са предвидени 2 дни по 3 часа. Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 400 лева и втора вноска 300 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar