Python UI Automation with Sikuli

Python UI Automation with Sikuli

Python UI Automation with Sikuli

Обект на курса:

Целта на курса е даде основни практически и теоретични познания за писане на автоматизирани тестове (Test Automation) и да запознае курсистите с QA-ският процес. С помощта на популярният езикът Python и open source инструмента за image recognition Sikuli.

Езикът Python e много по-лесен за разбиране особено, като първи език за програмиране. В последните години е доста популярен и в университетите. Той е силно експресивен, което означава че с една линия код може да свършим повече работа и за по-малко време отколкото с една линия код на друг не толкова експресивен език. Доста изчистен от към синтаксис и лесен за четене.

От друга страна инструментът Sikuli на практика дава възможност да се автоматизира абсолютно всичко, което се вижда на екрана. От уеб сайтове, десктоп приложения, емулатори, видеа и дори игри. Всички проблеми, които имат повечето известни инструменти за автоматизация тук изчезват. Това дава възможност за фокус върху същинската част – тестването. Вместо да се решават проблеми с локирането на елементи или затварянето на онзи неприятен диалогов или системен прозорец.

Накрая ще разгледаме как може да впрегнем тези знания и те да работят за нас всяка нощ, докато ние си почиваме. А на сутринта само да анализираме резултатите.

След края на курса се очаква участниците в него да умеят да пишат автоматизирани тестове базирани на Python използвайки Sikuli. Препоръчително е всички, които участват в курса да използват Windows, като операционна система за гладкото му протичане.

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с нулеви или минимални познания по езикът за програмиране Python и Sikuli. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (Tестери и QA), но желаят да се усъвършенствам в сферата на автоматизираното софтуерно тестване.

Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски.
Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа. Целта на курса е да въведе курсистите в основните принципи на програмирането и да запознае с методите за автоматизирано тестване, използвайки подход който ще ги направи универсални и ще могат да автоматизират почти всичко.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 750 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 300 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Програмният език Python

  Представяне на курса. Какво ще научим? Как ще го научим?
  Конфигуриране на работна среда
  Създаване на първият Python скрипт
 2. Цикли(Loops)

  Цикъл - while loop
  Цикъл - for loop
  Цикъл - nested loops
  Ключови думи - break, continue, pass
 3. Функции(Functions, Methods)

  Какво представлява функцията
  Аргументи на функция
  Глобални и локални променливи
  Пакети и модули
  Ключови думи - global, return, import
 4. Работа с файлове - четене, писане, отваряне, затваряне
  Работа с директории - текуща директория, смяна на директория, обхождане на директории
  Обработка на изключенията: build-in exceptions
 5. Обекти и Класове

  Обектно Ориентирано Програмиране
  Работа с класове
  Наследяване и нива на достъп
 6. Основи на Sikuli

  Sikuli IDE
  Основни функции - click(), type(), wait(), exists(), dragDrop(), hover(), highlight()
  Работа с Matching и targetoffset на изображенията
  Работа със Similarity
 7. Advanced Sikuli

  Работа с региони
  Работа с функции - nearby(), Left(), Right(), Below(), Above()
  Работа с еднакви локатори(images) - манипулиране на чекбокси
  Работа с клипборда, анализиране и верификации на текст от екрана
  Работа с Shortcuts
  Извличане на текст от регион
 8. Работа с чекбокси, popup, слайдери, Word, Excel, системни менюта, facebook, youtube, online casino
  Автоматизиране на Web
  Автоматизиране на Desktop
  Автоматизиране на Remote Desktop Connection/VNC
  Автоматизиране на Мобилно устройство
  Автоматизиране на Игра
 9. Архитектура на framework-a (UI map, Library, Test set)
  Стартиране на тестовете (cmd, cron, task scheduler, jenkins)
  Анализиране на резултатите (Html и Video репорт)
  Поддръжка на тестовият framework и тестовете
 10. Изграждане на QA процес

  Създаване и конфигуриране на Jenkins server
  Интеграция с Jenkins
  Интеграция с GitHub
  Работа с виртуални машини (VirtualBox)
 11. Ръчно тестване и запознаване с продукт 
  Вземане на решение какво да се автоматизира първо
  Правилният подход за създаване на UI map
  Създаване на първият сет и тестове
  Тестване и дебъгване при създаването на първите тестове
  Анализиране нa HTML и Video репорт
  Оптимизации и поддръжка след създаването на първия тестови сет
  Създаване на Jenkins сървър
  Интегриране на framework-a с Jenkins или Task Scheduler / Cron

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar