Програмиране с Python (Основно ниво)

Програмиране с Python (Основно ниво)

Програмиране с Python (Основно ниво)

Обект на курса:

Целта на курса е да се даде възможност за навлизане в програмирането с езика Python и да се покажат основни структури от данни и способи за изграждането на малък собствен проект.
Разглежданите теми покриват основите на езика за програмиране Python както и работа с HTML, CSS и Flask, като се преминава плавно през всяка една част и се надграждат знанията, за да се използват като съставна част на апликацията, която ще изградят курсистите.
След края на курса се очаква участниците да умеят да използват Flask и Python за изграждането на скриптове и малки апликации.

За кого е предназначен

Предназначен за хора с нулеви или минимални познания по езикът за програмиране Python и Flask framework, които желаят да развиват себе си като web програмисти.
Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски. Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа. Целта на курса е да въведе курсистите в основните принципи на програмирането и да ги запознае с web програмирането и Flask и съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 24 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 12 седмици или 3 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 800 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 500 лева и втора вноска 300 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Introduction to Python

  What is Python?
  Where it is used (it's not only for web).
  Short history.
  What can you do and evolution.
  Hardware, Software, Drivers, Files
  Installation of PyCharm
  First Program
 2. Loops (basics)

  While, For
  Why we use it and when
 3. Loops (advanced)

  Nested loops
  Good and Bad practices
  Infinite loops
  Memory and stack
 4. Lists (basics)

  Main idea
  Referent types, memory
  Creating a "To Do" project
  Methods of list
 5. Lists (advanced)

  List comprehensions
  Index in python
  Loops on collections
  Text exercises
 6. Functions (basics)

  Defining a function
  Anonymous functions
  Usage in list comprehensions
  Procedures
 7. Classes and objects

  Differences between class and object
  Constructors
  Methods
  Lists of objects
 8. Object Oriented Project

  Zoo Shop - console project for CRUD(Create, Read, Update, Delete) with classes and objects
 9. HTML and CSS, Inspect, Create file

  Bacis understandings on HTML and CSS
  Inspecting elements in the browser
  Concept
  Short exercise on HTML
  Tags
 10. CSS

  Connecting HTML and CSS
  Inline CSS
  Best practices
 11. Full CRUD

  A project from scratch
  Good architecture practices
  Relative imports

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar