Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво)

Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво)

Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво)

Обект на курса:

Ц елта на курса е да предостави достатъчно практически и теоретични познания на курсистите, за да стартират кариера в сферата на информационната сигурност. Курсът е подходящ за хора, желаещи да се реализират, като penetration tester, security operations center analyst, security administrator, endpoint security specialist, etc. Не се изисква предишен опит в нито една от предвидените в курса теми за разглеждане.

За курсистите, които НЕ са преминали през “Penetration Testing and Information Security (Основно ниво)” е предвиден тест и практическа задача, за да приравнят знанията и компетенциите си към останалите в групата.

Курсът разглежда всички основни аспекти и области на информацинната сигурност като позволява на курсистите да навлезнат постепенно в тематиката. Учебният материал предоставя много примери за добри практики в областта на информационната сигурност.

За кого е предназначен

Курсът цели да надгради знанията на всеки IT професионалист без значение от конкретното поприще, в което човек е най-развит. Особено подходящ е за хора занимаващи се с quality assurance, програмиране или системна администрация, тъй като това е своеобразно надграждане на познанията в посока information security & penetration testing, което ще доведе до по-добре security тествани продукти, по-добро разработване на сигурен софтуер от програмистите и по-secure сървъри за системните администратори.

Не се изисква предишен опит в областта освен това, курсистът да е минал през основното ниво на курса или просто да притежава знанията от него. Изисква се силно желание за учене с цел обогатяване и усъвършенстване на вашите познания.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 14 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 7 седмици.

Поради есенцията на темата, занятията ще са предимно теоретични с много примери от реална работна среда, дискусии и анализи.

Практическата част ще се състои от групови и индивидуални задачи, част от които ще се извършват по време на курса, а други ще се подготвят като домашна работа. В края на курса ще има устен изпит и тест върху целия материал.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 900 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 550 лева и втора вноска 350 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Python

  Python Scripting – Language Essentials
  Operators and expressions, Data Structures, Functions
 2. Offensive Python

  Network Security Programming – Sniffers, Port Scanners and Packet Injectors
  Attacking Web Applications
 3. JavaScript

  JavaScript – Language Essentials
  Strings, Conditions, Loops and Functions
 4. Offensive JavaScript

  Attacking Web Applications
  Modifying Form Fields, Extracting CSRF Tokens , Data Exfiltration with XMLHttpRequest
 5. Forensics

  Linux Forensics, Windows Forensics and Database Forensics Best practices
  Autopsy
 6. Mobile hacking

  Hacking Android OS
  Hacking IOS

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar