Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Изграждане на модерни уеб приложения с
PHP, MySQL и JavaScript

Изграждане на модерни уеб приложения с
PHP, MySQL и JavaScript

Обект на курса

цена на курса

Целта на курса е да даде детайлни познания по програмиране използвайки езика PHP. Също така ще бъдат представени добри практики за планиране и реализация на софтуер независимо от използваните технологии.

Ще се разгледат в детайли основите на езика PHP, като синтаксис, както и работата с HTML, CSS, Уеб Сървъри, MySQL, Обектно Ориентираното Програмиране(ООП), Unit testing с PHPUnit, MVC архитектурни шаблони, JavaScript и въведение в Web 2.0.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с минимални или никакви познания в сферата на софтуернатa уеб разработка. Целта на този курс е да даде на един начинаещ, всички необходимите познания и умения, с които би могъл да потърси работа, като Junior PHP програмист.

Въпреки, че курса се преподава на български език, е добре курсистите да имат добро ниво на английски. Това в последствие ще им помогне при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 18 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 10 седмици. След всяко занятие ще има домашна работа, която е задължителна. След края на курса ще има изпит.

Занятията ще са смесени (лекции и упражнения) поради практическата насоченост на материала. В края на курса ще бъде проведен и тест върху материала на целия курс.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 350 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Обзор на екосистема LAMP/WAMP

 • Приложения от тип клиент/сървър
 • Роля на PHP в уеб приложенията
 • Запознаване и конфигурация на Apache Web Server
 • Запознаване и конфигурация на MySQL Database Server
 • Конфигурация на PHP
 • Базов синтаксис в PHP

2. Основи на PHP

 • Променливи и константи в PHP
 • Аритметични оператори в PHP
 • Работа с числа с плаваща запетая
 • Логически оператори
 • Контрол на изпълнението в PHP ( Условни конструкции, Цикли )

3. Основи на PHP

 • Работа със символни низове
 • Разширена обработка на символни низове (sprinf, PCRE)
 • Работа с масиви в PHP
 • Работа с файлове в PHP

4. Основи на процедурното програмиране в PHP

 • Функции в PHP
 • Рекурсивни функции
 • Област на видимост на променливите
 • Глобални и супер глобални променливи в PHP

5. Бърз курс по HTML и CSS

 • Въведение в HTML
 • Форматиране на документи с HTML
 • Стилизиране на HTML
 • HTML Форми

6. Обработка на HTTP Заявки

 • Комуникация между клиент и уеб сървър ( Разглеждане на протокола HTTP )
 • HTTP Методи
 • Суперглобални променливи за работа с HTTP заявки
 • Обработка на данни от HTML форми
 • Работа със сесии

7. Основи на MySQL

 • Основи на RDBMS и MySQL като такава
 • Преглед на инструменти за работа с MySQL (phpMyAdmin, HeidiSQL, MySQL WorkBench)
 • Архитектура на БД (ERD Diagrams)
 • Създаване на БД и таблици
 • Типове данни в MySQL
 • Съхранение и манипулиране на данни в MySQL
 • Извличане на данни от MySQL
 • PHP Библиотеки за работа с MySQL

8. Работа с релационни БД

 • Видове engines в МySQL
 • Ползване на индекси
 • Ползване на външни ключове
 • Съединение на данни от различни таблици (JOIN)
 • Агрегационни функции
 • Работа с транзакции

9. Обектно ориентирано програмиране в PHP

 • Пространства от имена
 • Класове и обекти
 • Жизнен цикъл на обектите (конструктори и деструктори)
 • Свойства и методи на обектите
 • Свойства и методи на класовете
 • Видимост на свойства и методи

10. Основи на OOP

 • Унаследяване и класови йерархии
 • Абстрактни класове
 • Интерфейси
 • Презаписване на методи
 • Магически методи

11. Управление на изключения

 • Какво е изключение
 • Класът Exception
 • Хвърляне на изключения
 • Обработване на изключения

12. Добри практики при OOP

 • Автоматично зареждане на дефиниции в PHP
 • 5 основни принципа за добра OOP архитектура ( SOLID )
 • Какво са шаблони и антишаблони
 • Шаблoни за създаване
 • Структурни шаблони
 • Шаблони за поведение
 • Архитектурни шаблони

13. Подобряване на качеството на приложенията

 • Запознаване с PHPUnit
 • Основни концепции при unit testing
 • Намиране и отстраняване на бъгове ( Използване на XDebug )
 • Намиране и отстрняване на бавни части в приложенията ( Profiling с XDebug )

14. Въведение в MVC

 • Какво представлява MVC
 • Изглед ( View )
 • Контролер ( Controller )
 • Модел ( Model )
 • Рамки на комуникацията между слоевете
 • Ограничения на MVC и как да се справим с тях

15. Бърз курс по Javascript

 • Променливи, масиви и обекти
 • Контрол на изпълнението ( цикли, условни конструкции )
 • Функции
 • Манипулация на символни низове
 • Запознаване с JQuery
 • Обработване на събития
 • Претърсване и манипулация на DOM

16. Сигурност

 • Най-често срещани атаки
 • Сигурна комуникация между клиент/сървър
 • Сигурно съхранение на данни
 • Видове XSS атаки и как да се предпазим от тях
 • Предотвратяване на MySQL injection
 • Похвати за защита на сесии
 • Защита от неоторизирано изпълнение на файлове

17. Въведение в Web 2.0

 • Какво е Web 2.0
 • Запознаване с AJAX
 • Запознаване с REST
 • Архитектура на RESTful API
 • Форматиране на данни (JSON и XML)

18. Тест

 • Теоретична част – тест
 • Практическа част – разработване на приложение

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

Препоръка

Mar 30, 2017 by Ива Стоянова

Курса е полезен и интересен, неща се обясняват по възможно най-разбираеми начин. Учителя има желанието групата да разбере преподавания материал, което не е често срещано! Препоръка към записващите се - не разочаровайте лектора и си пишете домашните, за да не повтаряте!


Nov 02, 2016 by Цветан Борисов

Курсът е много изчерпателен по отношение на PHP и как реално се случат нещата там, засяга MVC концепцията и ООП. Половин година след като го изкарах, осъзнах колко ми е помогнал!


May 24, 2016 by Александър Атанасов

Всеки който иска да научи PHP, това е курса!
Светли е меко казано добър преподавател, много съм доволен от отношението на академията и на преподавателя Светлозар Димитров. Трябва много стабилно учене и отделяне на време но си заслужава.


May 18, 2016 by Красимир Спасов

Курсът е много добър, научават се много неща и е идеален за начинаещи. Определено Светлозар Димитров е най - добрия преподавател. Обръща внимание на всеки и е винаги готов да помогне.


Jun 13, 2015 by Здравко Илиев

Курсът е страхотен !! Изисква се доста учене, но излизаш напълно подготвен за Junior позиция :) Колкото до лекторът.. Ако искате да учите PHP Светлозар Димитров е вашият човек! Категорично най-добрия учител, който найстина иска да те научи. Отделя много време на курсистите си, като често сме оставали извън определеното за курса време!


Jan 18, 2015 by Златин Карабалиев

Светлозар Димитров е номер 1 уникален курс, при положение че съм почнал от 0 , а сега след курса се чувствам конкурентно способен спрямо колегите в бранша.


Dec 22, 2014 by Христо Кожухаров

Много добър курс и още по-добър лектор Светлозар Димитров :) Перфектен старт за начинаещи в тази сфера като мен. Продължаваме напред!


, 5.0 5.0 7 7 Курса е полезен и интересен, неща се обясняват по възможно най-разбираеми начин. Учителя има желан
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни