Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Разработване на мобилни приложения за iOS

Разработване на мобилни приложения за iOS

Обект на курса

цена на курса

Целта на курса е да запознае аудиторията с компонентите и възможностите на iOS и разработването на приложения за iPhone и iPad. Ще се разгледа Objective-C като програмен език, тъй като Swift (новият език за програмиране, представен от Apple през 2014 година) все още не се е наложил достатъчно  и огромно количество от текущите проекти и 3rd party библиотеки използват Objective-C.

Освен това ще се разгледат и добри практики за реализация на софтуер независимо от програмния език, както и основи на обектно ориентираното програмиране и създаването на mobile UI.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с минимални или никакви познания в сферата на софтуерната разработка. Поради тази причина първата чат от курса (лекции 1 – 7) е въведение в Objective-C и обектно ориентираното програмиране. Целта на този курс е да даде на един начинаещ необходимите познания и умения, с които би могъл да разработва iOS приложения.

Въпреки че курсът се преподава на български език, е добре курсистите да имат добро ниво на английски. Това в последствие ще им помогне при търсене на работа в сферата и на допълнителна информация.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 24 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 12 седмици. След всяко занятие ще има домашна работа.

Занятията ще са смесени (лекции и упражнения) поради практическата насоченост на материала.

В края на курса ще има индивидуален проект, който ще покрива материала от целия курс.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп с инсталиран OS X Maverics или OS X Yosemite.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 350 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Въведение

 • Objective-C и Swift (предимства и недостатъци)
 • Кратка история на Objective-C
 • Какво е хедър файл (.h) и имплементационен файл (*.m)
 • Xcode
 • Примерно “Hello world” приложение – основни елементи

2. Основни елементи на Objective-C

 • Примитивни типове и обекти
 • Оператори, стойности
 • Видимост на променливите (глобална, локална)
 • #import на хедъри

3. Цикли и условни оператори

 • Условни оператори (, <=, >=, ==, !=, !, &&, ||)
 • Булеви стойности и оценяване на булеви изрази
 • if, if-else, switch, ?: оператор
 • Цикли – for, while, do-while
 • break/continue

4. Функции и указатели

 • Stack и heap памет
 • Указатели
 • Защо се нуждаем от фукции?
 • Синтаксис
 • Извикване и подаване на аргументи
 • Рекурсия

5. Обектно ориентирано програмиране 1

 • Какво е ООП
 • Основни принципи на ООП – Полиморфизъм, Капсулация, Наследяване
 • Потребителски дефинирани типове – структури (struct) и класове (@interface)

6. бектно ориентирано програмиране 2

 • Инстанции на клас
 • Управление на паметта – strong и weak указатели
 • Методи и селектори
 • init методи
 • @property – дефиниция и употреба

7. Протоколи, наследяване и делегати

8. Категории на клас. Въведение във Foundation и UIKit

 • NSObject
 • NSString, NSArray, NSSet, NSDictionary (и “mutable” версиите им)

9. iOS application lifecycle, MVC и UIViewController lifecycle

10. Потребителски интерфейс

 • Interface Builder (xib, stroryboard, outlet, segue)
 • UIWindow, UIView и UIGestureRecognizer

11. Въведение в autolayout – създаване на adaptive UI

12. Блокове и анимации.

13. Контейнер контролери (UINavigationController, UITabBarController, UISplitViewController, modal presentation, custom container controllers)

14. UIScrollView и autolayout

15. UITableView и UICollectionView

16. Асинхронно изпълнение на операции. Нишки в iOS и Grand Dispatcher
17. Обработка на грешки – NSError и обработка на изключения
18. Persistence и CoreData
19. Сваляне на отдалечени HTTP ресурси (NSURLConnection), jSON формат и parse на JSON
20. Текстови полета, клавиатура, работа с картинки (image assets и resizable images), Push Notifications
21. Управление на 3rd party библиотеки и пакетни зависимости – Cocoapods.org

22. Позициониране и карти. Задаване на финален проект

 • Apple Maps
 • CLLocationManager
 • Задаване на финален проект

23. Подписване и публикуване на приложения

 • Процес на подписване на приложението
 • Certificate Identity, Provisioning Profile, AppID
 • Настройка в iTunes Connect
 • Процес на одобрение

24. Дискутиране върху решенията на финалния проект – какво е направено добре, какво не е

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни