English for ITs (Основно ниво)

English for ITs (Основно ниво)

English for ITs (Основно ниво)

Обект на курса:

Д обро работно ниво на английски е неразделна част от успешната IT кариера, особено в международните компании, където това е официалният език на комуникация. Целта на този курс е да изгради солидна основа, върху която да надградите своите езикови умения и да се подготвите за успех в IT сектора.

Курсът е практически насочен. Малко количество критично важен материал се дъвче отново и отново, за да курсистите да го усвоят добре и използват ефективно. Първите 2 класа са основополагащи. През останалите ще се набляга на практиката – курситите ще имат възможност да практикуват наученето в разговори и разиграване на реални сценарии. Предвидено е много време за задаване на въпроси.

Кандидатите усвоили добре материала ще могат да разбират техническа документация, учебни материали, обяви за работа. Ще могат да говорят по технически въпроси уверени в своя речников запас и знания по граматика.

Покритите теми са ориентирани към конкретните езикови нужди за специалисти в IT сектора. НЕ се засягат излишни граматика, терминология и прочее. Оправяме само съществени грешки по граматика, словоред, избор на думи. Дребните такива са обект на курсовете за напреднали.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с “някакви” познания по английски. Подходящ е и за хора, които вече се оправят добре на английски, но имат пропуски и се нуждаят да затвърдят знанията си, за да се чувстват уверени, когато комуникират.

Напълно начинаещи не са идеални кандидати за този курс.

Продължителност на курса

Курсът е интензивен, сместен в 16 лекции, всяка с продължителност 90 минути. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 9 седмици или (почти) 3 месеца. Между лекции 8 и 9 има една седмица почивка. Ако даден студен изостава с материала и домашните, това ще му помогне да навакса и извлече максимума от курса.

Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала. Основният фокус е да подготви курсистите за реални ситуации и да им даде езиковите умения, с които ще ги навигират успешно.

За постигането на оптимални резултати, самите лекции, учебни материали и упражнения ще биват оптимизирани за нуждите на всяка конкретна група, затова си запазваме правото на промяна на последователността и съдържанието на модулите по време на протичане на курса.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да притежава личен лаптоп/компютър. Задължително е да имате работещи камера и микрофон с добро качество за картина и звук.

Задължително е да правите всички задачи за преди и след класовете. Те затвърдяват знанията от предходния урок и ви подготвят за следващия.

За всичката граматика, структури, терминология ще имате огромен брой примери, които демонстрират как да ги използвате правилно в реални разговори на работното място.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 600 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 350 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Why do we need language in the first place / Защо ни трябва език по начало
  • Why English is crucial for a successful career in IT / Защо английският е критично важен за успешната IT кариера
  • Course organization / Организация на курса
  • Before and after class activities / Задачи за преди и след класовете
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Past Simple and Present Perfect (my introduction) / Минало Просто и Сегашно Перфектно (аз се представям)
  • Examples of introducing yourself / Примери как да се представите
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Meet each other / Запознаване
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • How time is treated in English and why we need verb tenses / Как времето се третира в английския език
  • Talking about the past / Говорим за миналото
  • When to use Past Simple? / Кога да използваме минало просто
  • Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • How to talk about things we are still doing / Как да говорим за неща, които все още правим
  • How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
  • How to talk about what we will do? / Как да кажем какво ЩЕ правим
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • When to use Present Continuous / Кога да използваме сегашно продължително
  • Present Continuous vs. Present Simple / Сегашно Продължително и Сегашно Просто
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • How to talk about duration? / Как да говорим за продължителност на събития
  • How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
  • How to talk about what we will do? / Как да кажем какво ЩЕ правим
  • Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Talking about the past / Говорим за миналото
  • Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • How to talk about duration? / Как да говорим за продължителност на събития
  • How to talk about the future / Как да говорим за бъдещето
  • Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Present Continuous vs. Present Simple / Сегашно Продължително и Сегашно Просто
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
  • Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • How to talk about duration? / Как да говорим за продължителност на събития
  • Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Talking about the past / Говорим за миналото
  • Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
  • Present Continuous vs. Present Simple / Сегашно Продължително и Сегашно Просто
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
  • How to talk about duration? / Как да говорим за продължителност на събития
  • How to talk about the future? / Как да говорим за бъдещето
  • Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на конкретна тема)
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на конкретна тема)
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
  • How to talk about the future? / Как да говорим за бъдещето
  • Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на конкретна тема)
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Present Continuous vs. Present Simple / Сегашно Продължително и Сегашно Просто
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на конкретна тема)
  • Talking about the past / Говорим за миналото
  • How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
  • Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
  • How to talk about the future? / Как да говорим за бъдещето?
  • Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
  • Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси/li>
  • Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
  • Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на конкретна тема)
  • Next steps / Следващи стъпки
  • Casual chat / Разчупване на леда/li>
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на конкретна тема)
  • Next steps / Следващи стъпки
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Talking about the past / Говорим за миналото
  • Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
  • Present Continuous vs. Present Simple / Сегашно Продължително и Сегашно Просто
  • Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на конкретна тема)
  • Next steps / Следващи стъпки
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
  • Next steps / Следващи стъпки
  • Casual chat / Разчупване на леда
  • Homework review / Преглед на домашно и въпроси
  • Course Summary / Обобщение на курса
  • Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
  • Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на конкретна тема)
  • Next steps / Следващи стъпки

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar

Teachers