DevOps

DevOps

DevOps

Обект на курса:

Целта на курса е да предостави достатъчно практически и теоретични познания на курсистите, за да стартират кариера в сферата на софтуерната разработка, като DevOps инженери. Курсът е подходящ за хора, желаещи да се реализират, като Junior DevOps engineers, Operation Engineers, Cloud Engineers и т.н. Учебният материал предоставя много примери за добри практики в областта на подпомагане на екипите разработващи софтуерни решения.
Курсът разглежда всички основни аспекти и области на DevOps задълженията, като позволява на курсистите да навлезнат постепенно в тематиката.

За кого е предназначен

Курсът цели да надгради знанията на всеки IT професионалист без значение от конкретното поприще, в което човек е най-развит. Особено подходящ е за хора занимаващи се с Quality Assurance, Програмиране или Системна Администрация, тъй като това е своеобразно надграждане на познанията в посока DevOps, което ще доведе до по-добра синхронизация между екипите, бързо и прозрачно тестване, изцяло автоматизиране на работния процес, повишаване на приходите посредством по-бързо пускане на решението в работна среда, както и изграждане на стабилна и сигурна инфраструктура съобразена с добрите практики.

Не се изисква предишен опит в областта. От полза на курсистите би било познание за Linux операционни системи, но не е задължително. Изисква се силно желание за учене с цел обогатяване и усъвършенстване на вашите познания.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 14 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 7 седмици.

Поради есенцията на темата, занятията ще са предимно теоретични с много практически примери от реална работна среда, дискусии и анализи.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Практическата част ще се състои от групови и индивидуални задачи, част от които ще се извършват по време на курса, а други ще се подготвят, като домашна работа. В края на курса ще има проект, който трябва да бъде завършен за определено време и по преценка на лектора се установява резултата.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Introduction to DevOps

  Overview 
  Introduction to DevOps and CI/CD
  Getting to know Agile, Scrum, Lean, Kanban and Waterfall
 2. Introduction to Linux

  Linux fundamentals
  Getting to know the OS
  Basic commands
 3. Advanced Linux

  Systemd
  Getting to know the Kernel architecture and processes
 4. Bash scripting

  Learn to write bash scripts
 5. Docker

  Overview of Docker
 6. Jenkins Part 2

  Build CI/CD with Jenkins, part 2
 7. Ansible

  Automation with Ansible
  Learn to write playbook files
 8. AWS

  Getting to know Amazon Web Services
 9. Kubernetes

  Introduction and overview of Kubernetes

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar