Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове ASP.NET MVC 4 и Бази от данни

ASP.NET MVC 4 и Бази от данни

Обект на курса

цена на курса

Целта на курса е да въведе аудиторията в уеб програмирането с ASP.NET MVC 4. Курсът обобщава основните технологии за разработка на съвременни динамични уеб системи. В рамките на курса се представят добри практики за планиране и реализация на уеб базирани софтуерни системи.

Разглежданите теми покриват основите на технологията ASP.NET MVC 4, ORM като се отделя внимание на Entity Framework, client-side програмиране и Ajax с помощта на jQuery, базова администрация на актуалните към момента версии на Microsoft SQL Server и IIS.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с познания по езика C# и Microsoft .NET. Материалът е подходящ както за начинаещи, така и за работещи софтуерни специалисти, които тепърва се запознават с ASP.NET MVC 4.
Въпреки че курса се преподава на български език, е добре курсистите да имат добро ниво на английски. Това в последствие ще им помогне при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения) поради практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и тест върху материала на целия курс.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 350 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Обзор на ASP.NET MVC

 • Шаблонът за дизайн MVC
 • Уеб приложения и управление на сесии
 • Цикъл на живот на ASP.NET MVC приложения

2. Въведение в HTML и CSS

 • Какво представляват HTML и CSS
 • Позициониране на елементи в HTML

3. Протоколът HTTP и ASP.NET MVC приложения

 • Протоколът HTTP
 • Комуникация с уеб сървър – заявки и отговори
 • Класовете Request, Response и Server

4. Контролери, изгледи и модели

 • Класът Controller
 • Какво е изглед, употреба на Razor в изгледите
 • Употреба на ViewBag, ViewData и TempData
 • Модели

5. ViewModel класове, частични изгледи и редактори

 • Предназначение на ViewModel класове
 • Типизирани изгледи
 • Предназначение на частични изгледи и редактори

6. Филтри и валидация

 • Предназначение на филтри
 • Класът AttributeFilter
 • Атрибути за валидация на свойства ViewModel класове

7. Routing, средства за генериране HTML и връзки

 • Пътища в ASP.NET MVC
 • Класът HtmlHelper
 • Класът UrlHelper

8. Споделяне на данни в рамките на сесия и приложение, работа с бисквитки

 • Работа с масива Application
 • Работа с масива Session
 • Работа с бисквитки

9. Управление на сигурността

 • ASP.NET Membership и Forms Authentication
 • Алтернативни решения при управление на сигурността
 • Реализация на филтри за управление на сигурността

10. Въведение в jQuery, ASP.NET и Ajax

 • jQuery селектори, извличане и задаване на стойности
 • jQuery и Ajax заявки
 • ASP.NET MVC 4 и Json
 • jQuery UI

11. Разширяване на ASP.NET MVC

 • Разширяване на модели
 • Разширяване на изгледи
 • Разширяване на контролери

12. Въведение в EntityFramework

 • ORM технологии
 • Използвне на вградени инструменти за дефиниране на mapping
 • Методът Code first
 • Класът DbContext

13. Въведение в SQL Server 2008 и работа с Management Studio

 • Релационни бази от данни
 • Инсталация и конфигурация на Microsoft SQL Server Express
 • Работа с Microsoft Management Studio

14. Изграждане на уеб услуги, REST/RESTful API

 • Уеб услуги в ASP.NET MVC 4
 • Предназначение и употреба на REST и RESTful API
 • Употреба на уеб услуги

15. Microsoft IIS и алтернативни уеб сървъри

 • Конфигурация на IIS
 • ASP.NET MVC 4 и MONO

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

Mar 14, 2013 by Таньо Иванов

Вече почти всичко в програмирането е свързано с уеб. Този курс дава прекрасна подготовка за създаване на модерни уеб приложения, като в самия курс са заложени много интересни похвати и технологии. Дори за професионалистите, той ще е от голяма полза, защото ще научат неща, които не са знаели. Посещавал съм курсове ръководени от г-н Вълчанов и горещо ги препоръчвам. Благодарение на тях, получих знанията които са ми нужни в работата ми.


Mar 14, 2013 by Виктор Налбантски

Присъствах на този курс, когато Никола Вълчанов го провеждаше в Пловдивския университет. Мога да кажа, че беше изключително добре направен, изцяло с практическа насоченост и даващ чудесни предпоставки за започване на работа, както се и получи при мен.


Mar 14, 2013 by Георги Спасов

Курсът предоставя чудесна възможност за усвояване и разбиране на основните принципи на MVC архитектурата и запознаване с технологиата ASP.NET MVC 4. Особено полезно черта е, че за разлика от повечето преведени книги на български език(а те вече са доста остарели), се обръща внимание на модерните и съвременни принципи, техники и насоки в програмирането с тази технология.


Mar 14, 2013 by Петя Петкова

Слушах този курс във Факултета по математика и информатика към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" като продължение на курса за начинаещи "C# и Microsoft .NET". Много съм доволна от начина на преподаване на лектора - гл. aс. д-р Никола Вълчанов, който има изключително много познания в областта на програмирането и ми помогна да усвоя материала достатъчно добре за човек, започнал като напълно начинаещ. Курсът ми беше много полезен за изработването на дипломната ми работа, която после ми послужи като портфолио за кандидатстване за работа като програмист, каквато съм вече повече от година.


Mar 14, 2013 by Александър Трайков

Изучавал съм този курс по време на обучението си в ПУ "Паисий Хилендарски". Изключително полезен материал, който се прилага директно в полеви условия.

Повечето от придобитите ми познания идват именно от практическите занятия, които ми помогнаха да развия опит и да намеря подходяща работа.


, 5.0 5.0 5 5 Вече почти всичко в програмирането е свързано с уеб. Този курс дава прекрасна подготовка за създав
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни