Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Разработване на мобилни приложения за Android OS

Разработване на мобилни приложения за Android OS

Обект на курса

цена на курса

Целта на курса е да запознае аудиторията с компонентите и възможностите на Android OS Platform. Ще се разгледат инструментите за разработка на приложения, компонентите на Android приложение и ще предостави знанията нужни за разработка на бизнес приложения.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с базови знания по Java.
Не е подходящ за хора, които нямат опит в програмирането!
Въпреки че курсът се преподава на български език, е добре курсистите да имат добро ниво на английски. Това в последствие ще им помогне при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици. След всяко занятие ще има домашна работа, която е задължителна.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения) поради практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и тест върху материала на целия курс.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Архитектура. Инсталиране на инструменти за разработка.

 • Въведение.
 • Архитектура – софтуерен стек, основни компоненти.
 • Инсталиране и конфигуриране на Android SDK.
 • Създаване на първо приложение. Hello, World!

2. Android проект.

 •  Java и Android. Dalvik VM.
 •  Етапи на компилиране и пакетиране.
 •  Структура и особености на Android проект.
 •  Конфигуриране на проект. Практическо приложение.

3. Android Application Framework.

 • Основни компоненти.
 • LifeCycle на приложението и компонентите.
 • Използване на външни компоненти и услуги.
 • Използване на външни услуги. Практическо приложение.

4. Компоненти и ресурси.

 • Activities, Intents, Services, Content Providers, Broadcast Receivers.
 • Създаване и използване на ресурси (картини, анимации, …)
 • Разделяне приложение на компоненти.
 • Добавяне и използване на ресурси. Практическо приложение.

5. Графичен интерфейс.

 • Компоненти, йерархия, views, layouts.
 • Прихващане и обработка на събития.
 • Менюта. Диалози.
 • Графичен интерфейс. Практическо приложение.

6. Activities.

 • Създаване и използване на Activities.
 • Activity LifeCycle.
 • Извикване на външни Activities.
 • Разделяне приложението на Activities. Практическо приложение.

7. Fragments.

 • Дизайн и LifeCycle.
 • Транзакции.
 • Вложени фрагменти.
 • Имплементиране на Fragments. Практическо приложение.

8. Нотификации, Toasts and Alerts.

 • Нотификации.
 • Toasts.
 • Alerts.
 • Практическо приложение.

9. Нишки в Android.

 • Нишки имплементация.
 • Нишки и графичния интефейс.
 • Асинхронни таскове.
 • Интегриране на нишки. Практическо приложение.

10. Services.

 • Използване на услуги.
 • Създаване на услуги.
 • IPC, AIDL и Messenger.
 • Имплементиране на услуга. Практическо приложение

11. Съхраниение на данни.

 • Shared Preferences
 • Internal Storage (Files).
 • External Storage (SD Card).
 • SQLite Database в Android.

12. Content Providers.

 • Принципи и теория.
 • Contacts provider.
 • Calendar provider.
 • Използване на providers. Практическо приложение.

13. Позициониране и карти.

 • Location framework.
 • Google maps.
 • Абониране за събития за локация.
 • Интегриране на Google maps. Практическо приложение.

14. Телефония, съобщения, Wi-Fi и Bluetooth.

 • Телефония и събщения.
 • Интегриране на телефония и събщения. Практическо приложение.
 • Wi-Fi и Bluetooth.
 • Интегриране на Wi-Fi и Bluetooth. Практическо приложение.

15. Аудио и Видео.

 • Аудио. Формати. Запис от микрофон.
 • Интегриране на Аудио. Практическо приложение.
 • Видео. Графичен Компонент. Записване от камера.
 • Интегриране на Видео. Практическо приложение.

16. Подписване и публикуване на приложение.

 • Подписване – технология.
 • Подписване – инструменти.
 • Google Play – The Android Market.
 • Публикуване. Практическо приложение.

 

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни