Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Програмиране с Java (Advanced ниво)

Програмиране с Java (Advanced ниво)

Обект на курса:

Този курс е естествено продължение на курса “Програмиране с Java (Основно ниво)” и ще въведе желаещите в дълбините на Java, като ги направи  по-конкурентноспособни на IT пазара за Java програмисти. Желаещите да запишат този курс трябва да са много добре запознати със синтаксиса на езика, както и принципите на Обектно-ориентираното Програмиране(ООП).

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора, които са завършили “Програмиране с Java (Основно ниво)” или за такива, които вече имат много добри разбирания в принципите на обектно ориентираното програмиране.

Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски.
Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа. Целта на курса е да направи всички имащи базови познания по програмиране с Java много по-конкурентни в IT индустрията и да максимизира шансовете им за намиране на работа, и като резултат да използват всичко научено в ежедневната си работа.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 25 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 3 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 800 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 400 лева в началото първите два месеца от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Java Object oriented programming.

2. Java OOP Advanced – Best practices.

3. Threads in Java. Runnable. Creating and using threads.

4. Using threads with Executor. Thread synchronization. Best practices.

5. Databases introduction. Tables, columns, foreign keys. MySql Workbench installation and usage.

6. Introduction to SQL. Making CRUD (Create, Read, Update, Delete) operations.

7. Creating and using advanced SQL queries.

8. Build tools. Introduction to Maven. Examples and usage.

9. Version control. Getting started with Git.

10. Web fundamentals. Internet, WWW, Hosts, Ports. Clients and Servers.

11. Request and Response. HTTP, HTTPS. Introduction to REST and JSON.

12. Introduction to Spring. Creating Objects(Beans) in Spring.

13. Spring Annotations. Autowiring Spring beans.

14. Introduction to MVC(Model–View–Controller)

15. JDBC – Java Database Connectivity. Usage, examples, various cases.

16. Introduction to Spring boot – fast development of online applications. Creating online store. Initial architecture of the project.

17. Creating the database – tables, columns and foreign keys.

18. Creating the models (entities) of the application.

19. Introduction to DAO – Data Access Object. Creating the DAO with CRUD operations (Create, Read, Update, Delete).

20. Introduction to Spring Thymeleaf.

21. Building views (the UI of the application) and controllers.

22. Finishing the UI and the online store.

23. Working on the final projects. (Q and A)

24. Working on the final projects. (Q and A)

25. Presentation of the final projects. Feedback.

Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни