Програмиране с Java (Advanced ниво)

Програмиране с Java (Advanced ниво)

Програмиране с Java (Advanced ниво)

Обект на курса:

Т ози курс е естествено продължение на курса “Програмиране с Java (Основно ниво)” и ще въведе желаещите в дълбините на Java, като ги направи  по-конкурентноспособни на IT пазара за Java програмисти. Желаещите да запишат този курс трябва да са много добре запознати със синтаксиса на езика, както и принципите на Обектно-ориентираното Програмиране(ООП).

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора, които са завършили “Програмиране с Java (Основно ниво)” или за такива, които вече имат много добри разбирания в принципите на обектно ориентираното програмиране.

Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски.
Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа. Целта на курса е да направи всички имащи базови познания по програмиране с Java много по-конкурентни в IT индустрията и да максимизира шансовете им за намиране на работа, и като резултат да използват всичко научено в ежедневната си работа.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 18 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 800 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 500 лева и втора вноска 300 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Виктор Грозев
Гост
Виктор Грозев
Рейтинг :
     

Курсът е обширен и добре структуриран, обхваща основите, върху които впоследствие може да се гради опит.
Стефан е всеотдаен и винаги е готов да помага с идеи и насоки, нямаше въпрос на който да не отговори изчерпателно и разбираемо. Беше зареден с много желание да ни преподаде знанията и винаги се съобразяваше с нашите изисквания.