Цени

Първа вноска

Първата вноска или цялата сума трябва да бъде платена една седмица предварително или преди започването на първата лекция.

Промяна на цени

“Прагматик” ООД си запазва правото на промяна на упоменатите цени.

 

 

Втора вноска

Втората вноска(или всяка следваща) трябва да бъде платена в началото на всеки от месеците(модулите) в курса.

Важно

Всякакви промени по упоменатите цени, засягат само нестартирали курсове.

 

Курс Крайна цена На вноски
(за всеки от месеците в курса)
Отстъпка за всеки посетил поне един курс в Pragmatic Програма и Записване
Автоматизирано Тестване 850 лв. 500 лв. 350 лв. 10% Програма и Записване за курса
Софтуерно Тестване 700 лв. 450 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
C# и Microsoft .NET 650 лв. 400 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Програмиране с Java (Основно ниво) 650 лв. 400 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Frontend JavaScript 650 лв. 400 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Linux Системна Администрация 650 лв. 400 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript 700 лв. 450 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
QA Complete 1970 лв. 1 х 200 лв.(капаро)
и
3 х 590 лв.
5% Програма и Записване за курса
Програмиране с Java (Advanced ниво) 800 лв. 500 лв. 300 лв. 10% Програма и Записване за курса
Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing) 700 лв. 450 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Релационни Бази от Данни (Основно ниво) 650 лв. 400 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
WebDev Complete 1650 лв. 3 x 550 лв. 5% Програма и Записване за курса
Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения 700 лв. 450 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Design Patterns в програмирането 650 лв. 400 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Penetration Testing and Information Security 750 лв. 450 лв. 300 лв. 10% Програма и Записване за курса
DevOps 700 лв. 450 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Algorithms and Data Structures 700 лв. 450 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса
Python UI Automation with Sikuli 750 лв. 450 лв. 300 лв. 10% Програма и Записване за курса
Business Intelligence 700 лв. 400 лв. 300 лв. 10% Програма и Записване за курса
Програмиране с Python (Основно ниво) 800 лв. 500 лв. 300 лв. 10% Програма и Записване за курса
Angular 750 лв. 450 лв. 300 лв. 10% Програма и Записване за курса