График

Предстоящи курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Град Детайли
Python UI Automation with Sikuli записване за новите групи София Програма
WebDev Complete записване за новите групи София Програма
Програмиране с Java
(Advanced ниво)
20 Януари 2020г.
записване
Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 София Програма
Linux Системна Администрация записване за новите групи  София Програма
Програмиране с Java
(Основно ниво)
записване за новите групи  София Програма
Софтуерно Тестване записване за новите групи София Програма
Тестване на Уеб Услуги
(Web Services Testing)
записване за новите групи  София Програма
Автоматизирано Тестване
(Automation QA курс)
29 Януари 2020г.
(няма свободни места)
записване за новите групи
Понеделник и Сряда 19:00 – 22:15 София Програма
C# и Microsoft .NET записване за новите групи София Програма
Frontend JavaScript записване за новите групи София Програма
QA Complete записване за новите групи София Програма
Изграждане на модерни уеб приложения с
PHP, MySQL и JavaScript
записване за новите групи  София Програма
Автoматизирано Тестване на Мобилни Приложения записване за новите групи  София Програма
User Experience Basics записване за новите групи София Програма
Релационни Бази от Данни
(Основно ниво)
записване за новите групи София Програма
Релационни Бази от Данни
(Advanced ниво)
записване за новите групи София Програма
Design Patterns в програмирането записване за новите групи София Програма
Penetration Testing and Information Security записване за новите групи София Програма
DevOps записване за новите групи София Програма
Algorithms and Data Structures записване за новите групи София Програма
Business Intelligence записване за новите групи София Програма
Програмиране с Python (Основно ниво) записване за новите групи София Програма

 

Стартирали курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Град Зала
QA Complete 16 10 Септември 2019г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 София Amsterdam
QA Complete 17 7 Януари 2020г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 София Paris
Автоматизирано Тестване  18 Ноември 2019г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:15 София Amsterdam
Софтуерно Тестване 22 Ноември 2019г. Петък и Неделя Петък
19:00 – 22:00
Неделя
17:00 – 20:00
София Amsterdam
Python UI Automation with Sikuli 26 Ноември 2019г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 София London